اخبار استانی

۹۷ حلقه چاه غیرمجاز طی سال جاری در لرستان پر شد

به گزارش مقاله آنلاین لرستان، احمد گودرزی اظهار داشت: برای کاهش اثرات زیانبار کم آبی و جلوگیری از کم آبی بیشتر، این برنامه باید با هدف صرفه جویی در آب های زیرزمینی به کمبود آب در منطقه رسیدگی شود. تا زمان ۱۴۶ میلیون ها متر مکعب در طول زمان 6 تدوین و تصویب شد. یکی از مهم ترین مواردی که در این برنامه باید در نظر گرفته شود پرکردن جاهای خالی است.

معاون آب و آبفای استان لرستان ادامه داد: در این راستا تلاش گشت‌ها و با همکاری دادگستری و نیروی انتظامی در سال جاری است. 47 چاه های غیر مجاز در حاشیه کرخه و 50 حلقه در منطقه کارون دوباره پر شد و گم شد. مجموع پول صرفه جویی شده در نتیجه این اقدام بیش از چهار و نیم میلیون متر مکعب برآورد شده است..

به تشنج اشاره کرد 23 دستگاه حفاری غیر مجاز در حوضه آبریز کارون می باشد 4 دکل های حفاری غیرمجاز در حوضه کرخه در سال جاری افزود: برای جلوگیری از شکستگی اضافه برداشت 913 چاه ها یکی از این چاه ها هستند، برقی 162 چاه اشتباه قطع شده و 42 چاه پلمپ شد. همچنین در دریافت جریمه تخریب آبخوان با اخطاریه هر دو چاه مجبور به نصب کنتور هوشمند شدند..

وی بیان کرد: با ایجاد آگاهی و آگاهی بخشی در بین عموم مردم، مسئولان دولتی و کشاورزان منتظر تغییر نگرش و در نتیجه تغییر رفتار در نحوه برخورد با آب و آب های زیرزمینی هستیم..

48

دکمه بازگشت به بالا