اقتصادی

دولت سال آینده چقدر خرج دارد؟

دولت در بودجه 1402 حدود 5109 میلیارد تومان در بخش های مختلف برآورد کرده است و درآمد دولت در بخش های مختلف به 1454 میلیارد تن می رسد.

به گزارش اخبار ایران من، دولت در جدول شماره یک بودجه 1402 بودجه کل کشور را در دو قسمت منابع و درآمد خلاصه می کند که برای سال آینده بیش از 5109 میلیارد تن پول پیش بینی کرده است.

در جدول شماره یک بودجه سال آینده بیش از هزار و 454 میلیارد تن در بخش هزینه کرد که 327 هزار و 920 میلیارد تومان برای دستیابی به منابع ارزشمند و 201 هزار و 780 میلیارد تومان برای کسب ثروت پیش بینی شده است. ، مجموع درآمد دولت در سال آینده را محاسبه کند. به 1984 میلیارد تومان می رسد و بیش از 163 میلیارد تن پول و بیش از 16 هزار تن و 855 میلیارد پول سرمایه گذاری تمام پول بودجه اصلی دولت است. به 2164 میلیارد تومان رسید.

دولت در سال آینده چقدر هزینه می کند؟

در نهایت در سندی که رئیس جمهور امروز به مجلس تقدیم کرد، کل درآمد کشور به 5109 میلیارد تن رسیده است که بیش از 3097 میلیارد تن شرکت های دولتی، موسسات عام المنفعه و بانک ها را شامل می شود.

دولت در سال آینده چقدر هزینه می کند؟

در جدول شماره 2 از بودجه سال آینده، اعتبارات و مصارف عمومی در سال 1402 به طور خلاصه در حوزه وجوه عمومی در شش حوزه حقوق کارکنان، استفاده از کالا و خدمات، کالا و کالا بررسی شده است. درآمدها، یارانه ها، کمک های بلاعوض، رفاهی و سایر هزینه ها ارقامی را بیش از 1454 میلیارد تن پیش بینی کرده اند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا