اقتصادی

کدام بانک تراکنش بیشتری دارد؟

بانکهای ملت ، ملی ، صادرات ، سپه ، پارسیان ، کشاورزی ، تجارت ، رسالت و سامان بیشترین سهم نرخ سود را در تیر 1400 داشتند.

به گزارش اخبار ایران من ، بررسی آمار بازار در هر یک از تعدادی از مراکز بانکی و میزان پرداخت های شبکه در تیرماه 1400 نشان می دهد که بانک ملت با سهم 47/20 درصد از تعداد معاملات و سهم 19/88 درصدی از تعداد معاملات ، اما در اصل ، سهم بزرگترین سهم قابل قبول در بازار و اولین در بین همه بانکهای دریافت کننده را دارد.

پس از بانک ملت ، بانک های ملی ، صادرات ، سپه ، پارسیان ، کشاورزی ، تجارت ، رسالت و سامان بیشترین سهم بانک های بین المللی و بین المللی را دارند ، صادرات ، تجارت ، کشاورزی ، سپه ، سامان ، رفاه و پارسیان بیشترین سهم را از پول دارند. فروش آنلاین پرداخت شده است.

از سوی دیگر ، بررسی چندین بخش بانکی دریافت کننده در کل بازار برای هرگونه سیستم تسلیحاتی قانونی نشان می دهد که بیشترین سهم در فروش اسلحه مبتنی بر کارت مربوط به ملت (19.73٪) و ملی (سپاه (10.77٪) و صادرات (27.28) بوده است. ٪).

بیشترین سهم از سهام آنلاین رسمی ، بانک های پارسیان (31.12 درصد) ، ملت (16.61 درصد) ، ملی (01.05 درصد) و سامان (7.33 درصد) بود.

بزرگترین سهامداران فروش تلفن همراه عبارتند از ملت (46.63 درصد) ، آینده (25.53 درصد) ، نیو اکونومی (11.42 درصد) و ملی (8.58 درصد).

علاوه بر این ، محاسبه سهم دریافت های بانکی در کل بازار عمده فروشی نشان می دهد که بیشترین سهم از فروش کارت اعتباری در ملت (76.76 درصد) ، بین المللی (13.74 درصد) ، صادرات (11) بانک. 65 درصد) و سپه (9.63 درصد).

بیشترین سهم از فروش اسلحه آنلاین به بانک های ملت (20.25 درصد) ، سامان (10.90 درصد) ، آینده (10.67 درصد) و صادرات (8.67 درصد) تحویل داده شد.

بیشترین سهم فروش تلفن همراه به ترتیب شامل ملت (49.05 درصد) ، آینده (23.95 درصد) ، نیو اکونومی (9.75 درصد) و ملی (5.55 درصد) است. او در رتبه اول تا چهارم قرار دارد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا