علمی

رسیدگی به ۵۰ پرونده دانه‌درشت تخلفات پزشکی در ستاد نظارت بر سلامت

معاون درمان در خصوص راه اندازی مرکز کنترل سلامت و ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر 50 پرونده مربوط به تخلفات پزشکان، بیمارستان ها، پزشکی و سقط جنین انجام شده است. رسیدگی و احکام بدوی صادر شده است و در مرحله تجدیدنظرخواهی است و با توجه به اینکه کلیه سازمان های ذیربط در ستاد حضور دارند لذا در صدور احکام و اجرای احکام تسریع می شود.

به گزارش اخبار ایران من، سعید کریمی درباره راه‌اندازی مرکز بازرسی سلامت در معاونت پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: یکی از وظایف وزارت بهداشت نظارت بر بیمارستان‌ها است و در صورت تخلف، قانونی وجود دارد. رویه ها از جمله کمیسیون ماده 11 که به تخلفات رسیدگی می کند.

کریمی افزود: به دلیل زمان طولانی رسیدگی به شکایات و تخلفات، تمامی ابزارها را در ستاد و ستاد مدیریت بهداشت و درمان جمع آوری کردیم و همچنین دستگاه های کیفری، دادسرا، پزشکی، پزشکی و … معاونت پزشکی وزارت بهداشت، سازمان نظارت و حراست که در گذشته به صورت مستقل کار خود را انجام می‌دادند، اکنون با حضور در ستاد، سرعت کار را افزایش می‌دهند و با خروج از ادارات، پرونده‌ها به سرعت رسیدگی می‌شود. .

بر اساس اعلام خانه ملت، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه هدف تخلفات جدی و تخلفات جدی است، گفت: تخلفات جزئی نیز طبق روال عادی مدیریت می شود هرچند که چنین است. تاکنون 50 پرونده بزرگ مربوط به تخلفات پزشکان، بیمارستان ها، پزشکی و سقط جنین در حال رسیدگی است و اولین تصمیمات آنها صادر شده و در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و از آنجایی که تمامی نهادهای ذیربط در پایتخت حضور دارند، صدور حکم و صدور احکام سرعت می گیرد

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا