علمی

زنان بهتر جدول حل می‌کنند یا مردان؟

اگر هنگام حل یک تصویر کلمه ای سوالی دارید یا هنگام حل آن کمک می خواهید، بهتر است هنگام حل مشکل یک زن در کنار خود داشته باشید زیرا نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است که زنان می تواند پیدا کند و به یاد داشته باشد که کلمه بهتر از مردان است.

در این مطالعه، محققان دانشگاه برگن در نروژ نتایج 168 مطالعه را در مورد تفاوت‌های جنسیتی در “تسلط” و “حافظه کلامی” تجزیه و تحلیل کردند.

تسلط معیاری برای واژگان یک فرد است، در حالی که حافظه اپیزودیک توانایی یادآوری کلماتی است که فرد در گذشته با آنها مواجه شده است.

پروفسور مارکو هیرنشتاین گفت: زنان خوب هستند. موفقیت زنان در طول زمان و زندگی چندان تایید نشده است. تست های بیشتر توانایی فکری نشان می دهد که تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد یا اگر وجود دارد، تفاوت بسیار ناچیز است. با این حال، زنان در برخی از مشاغل خوب هستند و مردان در برخی دیگر.

وی افزود: تاکنون پژوهشگران بر مهارت هایی متمرکز بوده اند که مردان در آن برتری دارند. این در حالی است که در سال های اخیر توجه محققان به زنان بیشتر شده است. آخرین بررسی ادبیات که تفاوت های جنسیتی در تسلط و حافظه را مورد بررسی قرار داد در سال 1988 انجام شد.

این مطالعه یک مزیت کوچک زن را نشان داد، اما هیرنشتاین و همکارانش می خواستند آن را تغییر دهند و تفاوت های دیگر را بررسی کنند.

آنها یک مطالعه فراتحلیلی انجام دادند که در آن داده‌های جمع‌آوری شده از تمام ادبیات دکتری، استانداردهای فنی و مطالعات بررسی‌شده‌ای را که پیدا کردند، تجزیه و تحلیل کردند. آنها داده های بیش از 350000 نفر جمع آوری شده در 50 سال گذشته را بررسی کردند.

محققان همچنین به چگونگی ارتباط نتایج تحقیق با جنسیت اولین یا آخرین نویسنده، سال انتشار و سن دانش‌آموزان پرداختند. نتایج این مطالعه که در مجله “Perspectives on Psychological Science” منتشر شد، یک مزیت کوچک اما ثابت برای زنان در تسلط کلامی و حافظه کلامی یافت.

با این حال، هنگامی که صحبت از تسلط به میان آمد، مزیت زنان تنها در «تسلط به واژگان»، یعنی توانایی تلفظ کلماتی که با یک حرف خاص شروع می‌شوند، دیده می‌شد. نامگذاری چیزهایی که مثلاً با حرف «ر» شروع می‌شوند به مقوله‌ای بستگی دارد که به عنوان روانی معنایی شناخته می‌شود.

علاوه بر این، آنها دریافتند که دانشمندان زن در مطالعات خود به زنان بالاترین امتیاز را داده اند، در حالی که دانشمندان مرد بالاترین امتیاز را به زنان داده اند. محققان بر این باورند که نتایج تحقیقات آنها به تشخیص بیماری و تاثیر بر تست های جنسیتی در زمینه زوال عقل کمک می کند.

4747

دکمه بازگشت به بالا