علمی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

روز گذشته سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس از اصلاح دو قسمتی طرح تضمین تغییر سه عضو کمیسیون خبر داد و با اشاره به تغییر سیاست شفافیت سه دستگاه، دستگاه ها و سایر سازمان ها در این کمیسیون خبر داد. کمیسیون که ماده 1-5 (1 خط مشی فوق الذکر تقدیم آژانس شد، جلسه ای با حضور مدیران دستگاه های بزرگ و صاحب نظران حوزه پژوهش تشکیل شد و هر دو بیانیه با اصلاحات تصویب شد.
در همین حال، یکی از نمایندگان محمدتقی نقدعلی در مجلس گفت که این لایحه همچنان در حال بررسی و تصویب در مجلس است و هیچ طرحی تصویب نشده است.

نغللی

بیشتر بخوانید:

به گفته روح‌الله، تثبیت دوران گذار در دو بخش کمیسیون سه نفره شوراها و امور داخلی اعمال شده است. بر اساس مصوبه کمیته در خصوص بندهای 1-4 ماده (1) مقرر شد اطلاعات افزایش یابد و در این مورد شورای امنیت کشور، اتحادیه های صنفی منطقه و شهرستان مستثنی شدند. همچنین بندهای ذیل بندهای 1 تا 5 این ماده به نحوی که شامل نیروهای مسلح، وزارت حکمت و موارد تعیین شده توسط سازمان انرژی اتمی با رعایت مقررات این قانون شود، اصلاح گردید.

نقدعلی بر خلاف تصور عموم معتقد است که تنها امنیت این سازمان ها همه دارایی آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدلی، نماینده خمینی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

وهمانطور که در مجلس گزارش شده است، سیاست شفافیت قوای سه گانه تغییر کرده و بازنگری شده است. جزئیات فرآیند را توضیح دهید.
هیچ تغییری صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. و بر اساس ایده های نمایندگان دائما در حال تحول است. در حالی که تمامی مسئولیت های سازمان ها و سازمان ها را بر عهده دارد، ایده های اصلی نمایندگان نمونه های واقعی این سازمان ها را ارائه می دهد. یعنی نظرات بیان شده معمولاً نظرات سازمان ها و یا تایید سازمان های دیگر است، اما اگر سازمان شفافیت نداشته باشد خیر.

گاهی اوقات، این تمایز کلمه ای مبهم در مورد اطلاعات نظامی بود. شوراها همچنین خواستار مخفی ماندن برخی پایگاه های نظامی شدند. با ارائه چند پیشنهاد، گزارش به کمیسیون ارسال شد تا چکش و نظرات نمایندگان را بگیرد تا رشد راز در همین سیاست امنیتی و بیشتر در نهادهای امنیتی تحت عنوان شفافیت باشد. .

پس مگر نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از این قانون مستثنی نیستند؟
این سازمان ها اغلب تفاوتی ندارند و در مناطق مختلف زندگی می کنند. رهبران گاهی اوقات استدلال کرده اند که اختلافات بین دو سازمان باید بر اساس مسائل امنیتی و مسائل غیر امنیتی و حریم خصوصی باشد. نظرات نمایندگان گاه با نظراتی همراه است که برای ارائه جلسه اجمالی مجلس به مجلس ارائه می شود.

پس با این تعاریف برنامه ای برای اصلاح و حذف مظاهر سه قوه مصوب مجلس وجود ندارد، درست است؟
بله، تاکنون هیچ سیاست یا تغییری تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

کار این سیاست شفاف کی مشخص می شود و در اختیار مجلس علنی قرار می گیرد؟
به سرعت! این طرح روشن در نظر گرفته شده و در لیست قرار دارد. در این صورت پس از اعزام به شورا ظرف یکی دو روز وارد صحن علنی می شود و به وظایف خود عمل می کند و در نهایت مراتب اعلام می شود.

آیا تغییر یا ایده ای غیر از سایر سازمان ها وجود دارد؟
خیر، نظر دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد کارگروه ظرف یک ماه آینده تغییرات و نظرات تکمیلی نمایندگان را جمع آوری و پیش نویس نهایی خود را به آژانس ارسال کند.

21217

دکمه بازگشت به بالا