عمومی

اسلامی ندوشن؛ نیم شرقی، نیم غربی

در قسمت اول می توان به چهار چهره فرهنگی و ادبی اشاره کرد: شکسپیر که قدرت کلام را نشان داد. بودلر که بینش هنری را تشویق کرد و زیبایی را یافت. تولستوی که از کتاب جنگ و صلح که معجزه ادبیات جهان است و جواهر لعل نهرو که فرهنگ مردم و جهان را مطالعه کرده است.
در قسمت دوم: جکیم فردوسی، مولانا، سعدی و حافظ

به همین دلیل، او فرهنگ یکپارچه ای داشت که بر این افراد تأثیر می گذاشت. تقریباً صد سال زندگی، سفرهای فراوان به بسیاری از کشورهای جهان و آشنایی با آداب و سنن آنها، یادگیری زبان های بین المللی، تحصیل و تدریس در دانشگاه های معروف جهان و ارتباط و گفتگو با رهبران و رهبران علم و فرهنگ؛ وسعت دانش و تجربه او بسیار وسیع و عمیق بود.

واضح است که چنین رفتار و اخلاق عبادی و تواضعی در دسترس مخاطب نیست.
عشق او به ایران و رابطه واقعی ایران با ایران و اعتماد به اصول اصلی فرهنگ نیز آثار این استاد فرهیخته را چندوجهی و چندوجهی کرده است. و با تکیه بر آثار شیخ عجل سعدی به عنوان یک ایرانی کامل; بیش از هر چیز به افکار او خودکنترلی، دلگرمی زندگی و خرد و معنویت بخشیده است و در کنار آن برنامه ریزی و تفکری برای رویارویی با حوادث زمانه داشته است.

به این ترتیب می توان آثار استاد نادوشن را نیمی از غرب و نیمی از شرق با هدف ایران و اعتلای تمدن و فرهنگ ما دید.

* بخش کوچکی از سخنان دکتر. محمود اسعدی در دیدار از نادوشان تا نیشابور; تالار جهاد دانشگاهی.

دکمه بازگشت به بالا