عمومی

انگار آش دهن سوزی هم نیست!

اول: هر روش زندگی و پول چقدر است؟

دیروز سوار تاکسی شدم. اولین چیزی که توجه من را جلب کرد سیگنال هزینه هر دوره تاکسی در شیراز در سال نود و هشتم بود، یعنی کمتر از سه سال پیش که ثبت شد هر کورس هشتصد تن است.

امروز در سال 1400 قیمت هر تاکسی در شیراز به 2500 تن رسیده است. یعنی حداقل در سه سال، بیش از سه بار.

این افزایش ممکن است به موارد دیگر نیز گسترش یابد. با توجه به افزایش قیمت تاکسی ها مانند شیر، ماست، روغن، ماکارونی، مسکن، سیمان، تخم مرغ، ماشین، گوجه فرنگی، پیاز، موز، مرغ، کامپیوتر، تلفن همراه، منسوجات، دارو، نان و غیره. افزایش قیمت خودرو بسیار کمتر از آن چیزی است که توضیح دادیم.

به راستی امروز هر سبک زندگی و حقوق کارگران، بازنشستگان، معلمان، کارگران و… برای هر ایرانی چقدر هزینه دارد؟


دو: نه مثل دهان آتش نیست!

ما موسیقی خوبی می شنویم. نام خواننده را نمی دانیم. ولی ما میخریم ما خوشحال هستیم. ما زیاد می خوانیم، اما وقتی متوجه می شویم این آهنگ توسط یکی از دوستان یا همکلاسی های قدیمی اش خوانده شده، ناگهان تبدیل به یک آهنگ بد می شود و به خود می گوییم; نه، به نظر نمی رسد که زیاد می سوزد.

نوشته های زیبایی می بینیم. نام خوشنویس را نمی دانیم. ولی ما میخریم ما اغلب آن را می بینیم. اما وقتی مثلاً متوجه می‌شویم که خوشنویسی توسط یکی از دوستان یا همکلاسی‌های قدیمی‌اش نوشته شده است، ناگهان خطاطی بد می‌شود و به خود می‌گوییم؛ نه، به نظر نمی رسد در دهان می سوزد.

یک نقاشی زیبا می بینیم. نام هنرمند را نمی دانیم. ولی ما میخریم ما اغلب آن را می بینیم. اما وقتی می‌فهمیم که مثلاً نقاشی را یکی از دوستان یا همکلاسی‌های قدیمی‌اش کشیده است، ناگهان تبدیل به تصویر بدی می‌شود و به خود می‌گوییم؛ نه، به نظر نمی رسد در دهان می سوزد.

یک داستان خوب را در جایی می بینیم و می خوانیم. نام نویسنده را نمی دانیم. ولی ما میخریم ما اغلب آن را می خوانیم. اما وقتی مثلاً داستانی که یک دوست یا همکلاسی قدیمی نوشته است را می فهمیم، ناگهان زشت می شود و به خود می گوییم؛ نه، به نظر نمی رسد در دهان می سوزد.

یک عکس زیبا می بینیم. نام عکاس را نمی دانیم. ولی ما میخریم ما اغلب آن را می بینیم. اما وقتی مثلاً عکسی را پیدا می کنیم که توسط یک دوست یا همکلاسی قدیمی گرفته شده است، ناگهان عکس بد است و به خود می گوییم؛ نه، به نظر نمی رسد در دهان می سوزد.

چرا اول دهان می سوزد و بعد نه؟!


سه: درست است

او سرعت را افزایش داد. جلوی او چرخید. او پایین رفت. در ماشین پارک شده را باز کرد.

ممکن است فکر کنید که او با عصبانیت راننده را کنار زده است. ممکن است فکر کنید که او این کار را انجام داده است.

متاسفانه حق با شما بود همینطور بود.


دکمه بازگشت به بالا