عمومی

برنامه هفتم و سیاست خارجی

در بیشتر برنامه هفتم، بندهای 21 و 22 به سیاست خارجی اختصاص دارد، یعنی:

ماده 21- در تصویب دولت ها برای ایجاد مزایا و تغییرات و تقویت مهارت افراد در تشکل های تعاونی و همکاری با سازمان ها و دستگاه های اداره کننده امور خارجی کوشا باشد.

ماده 22- ترویج رویکرد اقتصادی پایدار در سیاست خارجی و همکاری های منطقه ای و بین المللی و تقویت روابط اقتصادی با آینده همسایگان.

وی در این زمینه سعی در تبیین و تبیین کلیدواژه های به کار رفته در آیه 21 دارد.

ج: وکالت موثر در بحث های عمومی و خصوصی

تمرین به عنوان برنامه ریزی و فعالیت های مختلف در حوزه های مختلف از جمله سیاست تعریف می شود که با میل به تغییر و اقدام در جهت مفید بودن برای جامعه ایجاد می شود. انجام تظاهرات عمومی و علنی به این معناست که اقدامات و اقدامات دستگاه دیپلماسی و بخش سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر اقدام و تغییر باشد.

اعمال اغلب قبل از اعمال، که منفعل هستند، داده می شود. زمانی که کشوری مسئولیت را بر عهده می گیرد، کشور دیگری تدافعی و بی دقت عمل می کند. اما اقدام سریع به معنای راهی جدید برای ایجاد صدای جدید، برای رسیدن به اهداف بیرونی است.

بسیج موثر ارتباط مستقیمی با میزان استقلال کشورها دارد و از آنجایی که کشورها مستقل و مستقل از ابرقدرت ها هستند، این توانایی را دارند که به عنوان یک بازیگر برجسته در منطقه و جهان عمل کنند. بر این اساس، سیاست خارجی جمهوری اسلامی به میزانی که با روش ها و روش های نوین مبتنی بر استقلال کشور سعی در حفظ منافع خود داشته باشد، به عنوان یک سیاست موفق شناخته می شود. البته، فعال بودن به معنای انکار اتفاقات نیست، بلکه اقدام به موقع و روشن نیز به عنوان یک استراتژی پیشگیرانه تلقی می شود. انفعال در مقابل دشمن و دوستی برای او نقطه مقابل کنش فعال و نقاط منفی از نکات عجیب دنیاست. انفعال در عرصه سیاسی که ناشی از عدم اعتماد به نفس و خلاف اصل استقلال است، قطعاً منافع کشور را تامین نخواهد کرد.

رویکرد ایران به مبارزه با تروریسم که در خارج از مرزهای این کشور صورت گرفت و منجر به شکست داعش شد، نمونه ای از فعالیت های فعال و پیشگیرانه در روابط خارجی برای دستیابی به اهداف نظامی و سیاسی است. سرکرده باند در این رابطه می گوید:

«این روزها در سیاست خارجی بسیار فعال هستیم و مردم می توانند این کار و کار را ببینند. این نقش در بسیاری از امور بین المللی در اختیار جمهوری اسلامی ایران است. به خصوص در مسائل منطقه ای. این نیاز عجیبی است که من به مقامات جمهوری اسلامی ایران می کنم. اینطور نیست که بنشینیم و منتظر بمانیم که دیگران چیزی بگویند و آنها هم مخالف یا موافق بگویند; نه، عمل می کنند و عمل می کنند. (اطلاعات 6/9/2018)

تلاش زیاد در گفتمان عمومی می تواند به معنای فعال بودن کشور در رسانه ها، دانشگاه ها و سایر مواردی باشد که ابزار ارتباط عمومی هستند. موضع گیری قاطع در مورد موضوعاتی مانند حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی و پرهیز از محدود شدن به این گروه ها نمونه ای از مشارکت فعال در بحث های عمومی است. سرکرده باند در این رابطه می گوید:

چرا باید کسانی که در مورد زنان یا حقوق بشر هستند طوری صحبت کنند که انگار ما باید سعی کنیم نظر مردم غرب را بدانیم؟ آنها اشتباه می کنند. آنها باید اصول خود را به ما نزدیک کنند. آنها باید دیدگاه های نادرست و نادرست خود را در مورد مسئله زن و حقوق بشر و آزادی و دموکراسی اصلاح کنند و با دیدگاه های اسلامی با آنها برخورد کنند. نه اینکه دیگران در این مورد ساکت باشند. (کلمه 17/2/1376)

مزیت های فرهنگ ایران به عنوان یک کشور اسلامی با تمدن غنی نیز می تواند با معرفی «ایران مدرن» به اقدام در بحث عمومی به ویژه در رابطه با کشورهای دارای پیشینه فرهنگی، مذهبی و تاریخی منجر شود. این بسیج جهانی را می توان در مبارزه با «اسلام هراسی» و «شیعه هراسی» نیز با راه اندازی تظاهرات اسلام ناب محمدی نشان داد.

اگر کشور بخواهد به عنوان یک شرکت کننده فعال در گفتگوهای عمومی و اجتماعی شرکت کند، به اصلاح طلبان، مسلمانان نیاز دارد. رهبر انقلاب در ادامه بند 21 برنامه هفتم، تحقق این هدف را «با ایجاد تغییرات انقلابی لازم و تقویت قدرت مردم در نظام دیپلماسی» می بینند. این نیاز به اشتغال و آموزش نیروی انسانی باید در سیاست نهادهای ذیربط لحاظ شود.

رهبر کبیر انقلاب در سخنان خود در مورد عمل دیدند که استفاده از نیروهای کوچک بسیار مهم است و در عین حال استفاده از حوادث نیروهای دانش را نیز توصیه می کنند.

«جوانان بازیگران، رانندگان و محرکان واقعی هستند. حضور آنها مهم است. در تمام سازمان های دولتی و سازمان های مجری قانون مهم است. [هم] در بخش های مختلف مورد نیاز است. این احیایی که گفتیم واقعاً برای جهان مهم است. اما این بدان معنا نیست که افرادی که زیاد می دانند، در کار خوب هستند، در کار خوب هستند، کسانی که در کار خوب هستند، خیلی دور خواهند رفت. نه، ترکیب این دو ترکیب خوبی است. “

آخرین نکته در بند 21 سند برنامه هفتم، تاکید رهبر انقلاب بر همکاری هدفمند و موثر نهادها و سازمان های مسئول در امور خارجی است که معتقدند نهادهای مرتبط با روابط خارجی باید همکاری لازم را داشته باشند. با آنها. یکدیگر را به شیوه ای هماهنگ از سوی دیگر عدم هماهنگی بین دستگاه های دولتی و عدم همکاری دولت ها و سازمان های مردم نهاد باعث بی اثر شدن روابط خارجی می شود. نحوه پیگیری فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی و غیردولتی کشور با همکاری و تفاهم، نقش مفیدی در تحقق اهداف سیاست خارجی خواهد داشت. بی شک التزام به رعایت الزامات اسناد عالی رتبه کشورهای خارجی مصوب شورای امنیت ملی و مورد استفاده فرماندهی کل قوا می تواند موجب همکاری بیشتر سازمان های مرتبط با روابط خارجی شود.

6565

دکمه بازگشت به بالا