عمومی

زنان و روز جهانی کوهستان

در ایران فرهنگ حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی درازمدت وجود دارد که می‌توان آن را بخشی از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مدیریت خانواده در زمینه‌هایی مانند غذا، ساماندهی امور، برقراری روابط خانوادگی دانست. ، ذخیره و روش استفاده از آن. به گفته مرتضی فرهادی، انسان شناس مشهور، این پیشرفت سریع که ناشی از تلفیق فلسفه مادرگرایی و اقتصاد محوری است، به جایی رسیده است که بسیاری از مورخان از مناطقی مانند ری به عنوان مکانی برای خود یاد می کنند. زنان بر مردان حکومت می کردند.. نتایج این حضور موثر زنان را می توان در فرهنگ خنده دار ایرانیان مشاهده کرد که نشان می دهد مردان در بسیاری از امور از زنان اطاعت می کنند.

در میان اقوام کوهستانی ایران، زنان به مشاغلی چون شیردوشی، شیردوزی، پخت نان و غذا، جمع آوری گیاهان خوراکی و دارو و مرکب، پشم ریسی، ساختن طرح های ذهنی شگفت انگیز منسوجات دستباف، ساخت قالی و قالیچه، حمل و نقل مشغول می شوند. کودکان، آموزش کودکان و ایجاد الگوهای مشارکتی برای بهبود محیط اجتماعی مسئولیت بزرگی دارد.

این حضور پررنگ و دلسوزانه موجب احترام زنان به زنان و نیز فداکاری مردان شده است که یکی از آنها کاری است که مرد با استفاده از نیروی بدنی خود فعالانه برای حفظ ناموس انجام می دهد. در میان عشایر ما مثلا در میان قشقایی ها که پایدارترین فرهنگ های تمدن ایرانی را دارند، زنان با شرکت در فعالیت های روزمره و اقتصادی و با رنگ دادن به طبیعت و خلقت. شادی در محل زندگی (مثلاً با لباس) موهای زیبا و زیبا یا شادی در جشن عروسی و … نقشی دارد که نمی توان آن را زیر ظلم مردان یا ظلم به حقوقی که مردان دارند در نظر گرفت. اگر تبعیض علیه زنان وجود دارد، اغلب ناشی از ایجاد فرهنگ جدید و قهری است.

در جنبش جهانی محیط زیست، زنان در راه اندازی کمپین های بزرگ (مانند کار راشل کارسون علیه انتشار مواد شیمیایی سمی) و در حمایت از محیط زیست، آموزش کودکان و کار رسانه ای نقش داشته اند. در مناطق کوهستانی هر روز شاهد زنان زیادی هستیم که جدا از ورزش، فرهنگ ایمنی کوهستان را ترویج می کنند و در تلاش برای تغییر هنجارهای پذیرفته شده و پذیرفته شده در عرصه زندگی عمومی هستند.

*حامی محیط زیست

4747

دکمه بازگشت به بالا