عمومی

فیرحی فقیه حوزه عمومی – اخبار ایران من

دکتر. فیرحی سنت را رها کرد و با تفکری جدید به دانشگاه رفت و ذهنش پر رونق بود و وجود شریفش آلوده به ویروس همه دنیا بود. اخلاق قدیم غالباً به آسانی با روش های جدید سازگار نمی شود و پاسخ به بحث و تقابل بین این دو جز با مبارزه شدید نمی توان یافت. سنت‌ها و نوشته‌های الهی در ایران قدرت زیادی دارد و حاملان و مفسران استخوان‌هایی دارند که حتی با افزایش فنون و فن‌آوری‌های جدید به هم نخورده است. دکتر. فیرحی فقیه و استاد دانشگاه بود که بین سنت های قدیم و شیوه های جدید قرار داشت و بسیار تلاش می کرد و جامعه را به یافتن راه نجات تشویق می کرد. او راه رستگاری را در حکومت قانون، حزب، دموکراسی، قوانین مستحکم، عقل سلیم و تحکیم جایگاه مردم می دید و سعی می کرد سنت قدیمی را با اندیشه های جدید سیاسی تلفیق کند.

دکتر. فیرحی کوشید تا روش های علمی جدید را وارد متون کهن کند. وی در کتاب نظام سیاسی و حکومت در اسلام از نظریه نظم استفاده کرده است. سابقه استفاده داوران از روش ها و ایده های جدید وجود نداشت، اما دکتر. فیرحی کلیه اسناد اصلی و تاریخچه حکومت اسلامی و سیاست سکونت گاه را بررسی کرد. وی در این نظریه به تحلیل مسائل حقوقی، شهروندی و نقش زنان پرداخت و نشان داد که تغییرات در سیاست و حکومت تا به امروز چگونه بوده است. او در پایان نامه خود که رابطه بین قدرت و دانش را بررسی می کرد، از تئوری و تبارشناسی پست مدرن فوکو برای تحلیل اینکه چگونه روابط و شبکه های قدرت، نوشته های استبدادی و یک طرفه را ایجاد کردند، استفاده کرد. شيوه مخرب تحليل شريعت نامه، فلسفه اي در قرون وسطي است و ميراث اسلام به واسطه روابط قدرت، شكل معرفتي يك طرفه و بسته داشته است. داستان دکتر. کتاب «قدرت دانش و زندگی روزمره» توسط نشر نی منتشر شد. بعدها علاقه او به فوکو به تألیفاتی در زمینه حکومت داری در حکومت شیعی و اندیشه سیاسی اسلامی منجر شد و کتاب های مهمی در زمینه فناوری های سیاسی فقه شیعه با زمینه های مختلف معاصر نوشت.

دکتر. فیرحی خستگی ناپذیر بود و در کنار تألیفات فراوان و پژوهش های گوناگون، حوادث سیاسی و درخواست های شهروندان را نادیده نمی گرفت. برای احزاب و سازمان های دولتی و گروه های فکری جلسات و مطالعات علمی و مذهبی برگزار می کرد. او در صدد رساندن علم و قانون به مردم بود و متخصصی بود که قبل از صحبت کردن، آموزش های زیادی انجام داد. سفرهای زیاد، شرکت در مراسم و جلسات باعث شد تا دکتر. فیرحی باید در مسائل سیاسی منطقی باشد. دوست داشت در گروه های مختلف نظرش را بیان کند و منتقد بود. به دلیل شرایط حکومت دینی و اقدامات چپ و راست که به نام دین انجام می شد، باید نشان می داد که روش علم و دانش با ذهن متفاوت است و با آرامش به سؤالات پاسخ می داد. فروتنانه . همه دوستان و همکارانش جذب شخصیت دکتر شده بودند. فیرحی، خونسردی و وقار او و با وجود اینکه به دلیل حضور در جمع انتقادات و بحث های فراوانی داشت، رفتاری انسانی و مدارا داشت. جامعه یعنی جایی که نظر مردم شکل می گیرد و بزرگترها نظرات متفاوتی می دهند، برای دکتر بسیار مهم بود. فیرحی و به همین دلیل همیشه مردمی داشت. تلاش هوشمندانه و خستگی ناپذیر او و همچنین حضور در جلسات و جلسات ویژه باعث شد تا دکتر. فیرحی به عنوان محقق آموزش عالی. به گفته بسیاری از دوستان، دانشجویان و حتی منتقدان، دکتر. فیرحی در حال رسیدن به سطحی از خرد بود تا ایده های سیاسی جدید را پیشنهاد کند. کتاب قلم گامی ثابت و خستگی ناپذیر در ترسیم استدلال و کنترل قانون موجود در فقه است و او در سال فرهنگ بد کارونایی به طور غیر منتظره درگذشت.

به ندرت پیش می آید که فردی قاضی به معنای تحقیق دینی و محقق به معنای برخورداری از روش ها و نظریه های علمی و همچنین طرفدار قوانین عالی جامعه باشد. دکتر. فیرحی هر سه با هم بود و همیشه انتقاد می کرد. با اینکه تحصیلکرده و متشکل بود و مقالات و کتابهای علمی می نوشت، از روزنامه ها و مجلات شهروندان غافل نبود و سعی می کرد نظرات خود را با زبانی ساده برای شهروندان بیان کند. دکتر. فیرحی شغلی داشت که آغاز و پایان و هدف و هدف داشت. هدف او ارائه تفسیری مناسب از دین بود و برای اینکه بتواند قوانین، احزاب، دموکراسی و اندیشه های نو را در دین حذف کند، به ویژه در عصر جدید، می خواست به کتاب مقدس و عقل نزدیک شود. از نظر دکتر فیرحی، مفهوم اصلی سیاسی در اسلام، کتب حقوقی و شرعی بود و به گفته وی، ایران پس از اسلام دچار نوعی گسست معرفتی شد. در میان متفکران عرب، دکتر. فیرحی تحت تأثیر عابد الجباری بود و در میان قضات معاصر دستیار آیت الله نائینی بود. جابری با استفاده از رویکرد پساساختارگرایانه فوکو، نظریه تبارشناسی را با تحلیل دلایل اسلامی به ویژه تثلیث ایمان، نژاد و غنائم جنگی نمایان ساخت و در نائینی اجتهاد و مرجعیت قانونی گرفت و مورد تأیید قرار گرفت. احیای اسلام و صیانت از حکمت به عنوان قانون بر اساس مصالح مردم، پروژه دکتر دکتر بود. فیرحی که ناتمام ماند.

دیدگاه ها و نظرات دکتر. فیحی را می توان از منظر علوم سیاسی مدرن، از منظر ثبات در ایران و دیگر دیدگاه های مختلف نقد کرد. بویژه نحوه تکیه او بر ایدئولوژی ملت ایران و خوانش جابری قابل نقد است. به دلیل آزادی اخلاق، مدارا و اعتقاد به مخالفت به میل، دکتر. فیرحی خود را در معرض انواع روش ها و ایده های تحقیق قرار داد. لحن و زندگی او سرشار از بردباری و احترام و تواضع بود و قاضی شایسته نقد و بررسی بود. کرونا افراد زیادی را از بخش‌های مختلف حذف کرده است، اما حکمت دکتر. فیرحی هنوز در حال حرکت بود و تازه رسیده بود. خدا رحمت کنه استاد عزیز دکتر فیرحی کار نیکی است و بهشت ​​بر جایش باشد که اهل فرهنگ و اعتماد بود.

*عضو کارکنان اداره کل علوم سیاسی فردوسی مشهد

6565

دکمه بازگشت به بالا