عمومی

ما دیکتاتورهای کوچک – اخبار ایران من

ما فرصت نکرده ایم وگرنه قدرتمندترین دیکتاتوری هستیم! اگر اصرار کنیم که دیگران هم مثل ما باشند و آن طور که ما می خواهیم فکر کنیم و لباس بپوشیم وگرنه زشت و گاو و بلوک می شویم!

البته این حق همه است که پیج را فالو کنند یا نه، اما اینکه به دیگران آزادی ابراز علاقه و سلیقه خود را به هر دلیلی ندادن، بدون شک دیکتاتوری است! بسیاری از صفحاتی که من دنبال می کنم مطالبی را منتشر می کنند که دوست ندارم، خب! دوست ندارم و می روم! آیا باید خود را به فحش دادن، گفتن، پاک کردن، ممنوع کردن و ترک تمرین بسپارم؟

چه می‌شود اگر کسی که به دیگران مانند پست کردن یک عکس در یک سایت شبکه اجتماعی اختیاری نمی‌دهد، این کار را انجام دهد؟

حقیقت تلخ این است که در این میان از یک کلیک هم عبور نمی کردیم وگرنه به زور به دشمنانمان می رسیدیم و سرشان را می بریدیم و شکممان را می دریدیم!

بیایید صادقانه بپذیریم که همه ما دیکتاتور هستیم و گاهی حتی کسانی که ادعای آزادی و دموکراسی دارند خشن ترین هستند. چقدر ایده های هوشمندانه در هنر و ویدئو ساخته می شود که آزادی را نباید محدود کرد! همه باید تنها باشند! هنرمند را نباید مجبور به حجاب کرد!

یادم می آید خانم افسانه بایگان صراحتا می گفت وقتی کربلا رفت، برخی از بهترین دوستانش تلفنش را جواب ندادند! آیا این معنای آزادی و شعور است؟

دکمه بازگشت به بالا