عمومی

نامه سرگشاده به جامعه قضات صالح کشور

1- در این دوره با وجود سختی های فراوان، به دلیل حضور قضات خوب، شجاع و ناامن در این سازمان، تصمیماتی اتخاذ شده است که به دلیل دقت، استدلال و تمکین در تاریخ دادگاه های ایران قابل مشاهده است. قانون شرعی است و مایه مباهات و فخر جهانیان شده است و اکنون منبع غنی دانش حقوقی است.

2- در این دوره، قوای قضاییه قضات شریف در حفظ حقوق بشر، خصوصی و کیفری و نیز عدالت و دسترسی به آزادی مؤثر بوده و مردم ایران در پاسداری از اسطوره ها و ارکان جنایتکار احساس آرامش می کنند. . اطلاعات قضات ضعیف و گاه مشروع هم اندک بودند و به لبنان فرستاده شدند و به سلول انفرادی محکوم شدند.

3- پس از تغییر اسلام و ورود رجال اجتهاد و گواهات به محاکم، این امید بیشتر شد که علم حقوق تحت تکفیه تکامل یافته و رشد کند و به مصداق عدل اسلامی و نمونه ای تبدیل شود که باید. به دنیا داده شود.

4- افراط گرایی روزهای اول پس از حمله لکه ننگی بر چهره حکومت اسلامی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

5- در این روزهایی که کشور ما با هرج و مرج روبه‌رو است و تمام مشکلاتی که دولت‌ها از حل آن عاجز هستند به دست دادگاه‌ها می‌افتد، قضات کشورمان با مشکل بزرگی روبرو هستند. امتحان آزمون را مردم ایران کنترل می کنند و عاقبت آن پروردگار متعال است. الیس الله اعلی!

6- مردان! امیدواریم دانش و اندیشه عمیقی داشته باشید به خصوص در امر گرما که با اجماع داوران و همه مردم فهیم جهان جای بسیار دقیقی است. یادآوری گذشته جنایات و تسامح در خون و مجازات های وحشیانه مردم را فراموش نمی کند! به این حدیث نبوی توجه کنید;

اگر محدودیتی برای مسلمانان وجود داشته باشد، وقتی آنها را از یک مسلمان پیدا کنم، آنها را می پذیرم. (کنزال امل/12971)

این مجازات شرافتمندانه در زمانی از سوی پیامبر رحمت (ص) صادر شد که تفصیل تفسیر مضیق در امور جرم، چه در غرب و چه در هیچ نقطه ای از جهان وجود نداشت. .

7- ایجاد مراجع و رهنمودها در حقوق کیفری ایران امری پسندیده در حقوق اسلام نیست، زیرا برای تفسیر و تبیین آنها باید به منابع قانونی و اجتهاد قانونی مراجعه کرد. در غیر این صورت انشاءالله تصمیم صادره فاقد اعتبار خواهد بود.

8- جای تأسف است که امروزه افرادی که در مناصب قرار دارند و احکام را نمی دانند و از پیچیدگی موضوع آگاهی ندارند، قضات را تعیین می کنند و به آنها دستور می دهند. قدرت بر قضات محترم، خردمند، شجاع و خداترس است و بی تفاوتی و بی تفاوتی خداوند را نسبت به نشانه ها و جان ها نخواهد آورد.

9- آیین دادرسی کیفری که یکی از بهترین راه های رشد و خردمندی افراد است را با تمام اهتمام به رعایت حقوق متهم به شدت رعایت کنید و در کنار همه این نکات به اصل انسانیت-اسلام نیز توجه کنید. برای کسانی که دارای سمت های عالی قضایی به ویژه سمت های نظارتی هستند، احتیاط لازم است.

ربک لبالمراسد (فجر/14) سلام الله علیه

سید مصطفی محقق داماد – 24 آذرماه

6565

دکمه بازگشت به بالا