عمومی

نقش ملت در حکومت چیست؟

*مرحوم آیت الله اسماعیل صدر در تعلیقات خود بر کتاب حقوق جزای اسلامی تألیف عبدالقادر عوده می فرماید که تمام نظرات قضات شیعه در موارد اختلاف مراجع بر نظر قضات شیعه در مورد امامت و حکومت. به شرح زیر است. امام برای شیعیان بر اساس کتب آسمانی است، از جانب خداوند که از زبان پیامبر (ص) جاری می‌شود، اما جهان اسلام در غیبت نبوت و غیبت امام معصوم، البته در حالتی خواهد بود که امت اسلامی قبول دارند. و راضی است. فردی که به عنوان رهبر جهان اسلام منصوب می شود باید بر اساس رای و تصمیم امت اسلامی تعیین شود.

در نهم دی ماه 1366 نمایندگان امام در دبیرخانه کل ائمه جمعه در همه پرسی از امام پرسیدند که قاضی جامع الشریعت چگونه بر جامعه اسلامی نظارت دارد؟

امام در پاسخ به تبیین ولایت به تمام جهات می پردازد و در نهایت اعلام می دارد که ایجاد حکومت اسلامی منوط به آرای اکثریت مسلمانان است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.

در پاسخ امام دو اصل در مورد ولایت بیان شده است: یکی اصل تأیید ولایت به قاضی صالح و دیگری استفاده از ولایت و تشکیل حکومت توسط قاضی صالح. رای اکثریت مسلمانان به عنوان عامل مهمی در تشکیل حکومت اسلامی است. مراقبت از آراء و آراء اکثریت مسلمانان در حکومت اسلامی از قدیم الایام و به عبارتی از ابتدای پیدایش شریعت اسلامی و ترس از وفاداری ولی یا خلیفه مورد توجه بوده است. .

بر اساس نظریه عملی، مسئولیت مردم در حکومت اسلامی امری انکار ناپذیر است، زیرا بدون نظر و رضایت مردم، حکومت اسلامی به طور کلی تشکیل نمی شود و در صورت تشکیل، بدون محدودیت خواهد بود. . روشن است که امکان تشکیل حکومت اسلامی زمانی فراهم می شود که اکثریت مسلمانان بر لزوم تشکیل چنین حکومتی توافق کنند.

بسیاری از حقوق دانان برای اثبات اهمیت گوش دادن به خواست امت در تشکیل حکومت اسلامی به اصل معروف انقیاد اشاره کرده و آن را رد می کنند و می گویند: وقتی مردم بر اعمال خود مسلط شوند. اموال به گونه ای که گرفتن مال بدون رضایت آنها جایز نیست، او تأیید کرد که آنها ابتدا بر زندگی خود کنترل دارند، بنابراین هیچ کس نمی تواند بدون رضایت آنها از حقوق خود کم کند یا خود را مجبور کند. . از سوی دیگر، ایجاد حکومتی که لازمه حیات مردم است، بدون مصادره اموال و جان مردم و تعیین حدود حقوق مشروع آنان امکان پذیر نیست، بنابراین مشروع بودن حکومت ضروری است. . مدیر رویداد و رهبری که توسط مردم انتخاب می شود یا تایید و رضایت می شود

تشکیل و تداوم حکومت با توسل به زور و بدون رضایت مردم، علاوه بر تردید در دولت و رهبران آن، پایه های آن را متزلزل می کند. در مورد اقتصاد برای بقای دولت و همچنین فعالیت های اجتماعی و سایر امور به طور قوی و موثر امکان پذیر نخواهد بود، زیرا نیاز به این فعالیت ها پذیرش مردم است که دولت باید فاقد آن باشد.

پذیرش تشکیل حکومت اسلامی یا ادامه آن بر این اساس که مردم در اسلام دچار تردید شوند و نتیجه آن کاهش نفوذ و نفوذ دین بر مردم باشد، عاقلانه و قابل قبول نیست، زیرا هدف اصلی از تأسیس است. از دین اسلام حکومت اسلامی برای گسترش اسلام در بین مردم و به کمال رساندن آن است و سعادت یک فطرت فردی و انسانی است و روشن است که چنین هدفی بدون رضایت مردم به دلیل استقرار اسلام نمیسر است. دولت. یا تداوم آن اگر با تأیید مردم همراه نباشد، موجب نقض غرض و سرکوب مقاصد دینی می شود، پس جایز است، نه.

پیامبر (ص) در این زمینه به امیرالمومنین (ع) فرمودند: «مدیریت امت من از آن توست، پس اگر امامت تو را در آرامش و آسایش پذیرفتند و ولایت تو را پذیرفتند، اموالشان را بگیرند. ” , و اگر با تو مجادله کردند، آنچه دارند به آنان واگذار.

با توجه به اصول و مبانی ذکر شده در نحوه اداره حکومت اسلامی، آنچه امروز باید دنبال شود، پایه گذاری حکومت دینی است که یکی از مهمترین ارکان اراده و نظر مردم است. مردم توضیح می دهند که حتی در زمان حضور امام معصوم (ع) پیامبر (ص) احساس می کرد که اعمال امیرالمومنین (ع) باید مورد قبول مردم باشد. که بهترین دلیل بر لزوم گوش دادن به خواست امت در نحوه استفاده از حکومت است.

تحلیل مبانی جمهوری اسلامی ایران = محمدجواد اریستو / حکومت و رهبری در اسلام = NKS لمبتون، ترجمه دکتر. مهدی فقیهی

وکیل-شیراز

6565

دکمه بازگشت به بالا