عمومی

نقش و جایگاه سایبر پولتیک در سیستم بین المللی

این چیزها به خوبی نشان می دهد ،اینترنت و رسانه های اجتماعی روش جدیدی برای انجام سیاست ارائه کرده اند ،و مکان هایی که در آن افراد، گروه ها ،مختلف بر اساس ایالت ،کنش و سیاست، آنها برده اند.

سیاست سایبری مفهومی دو بخشی است ،باید در مورد تعامل و ارتباط بین دو حوزه سیاسی باشد (محل دوستی، همکاری، رقابت، درگیری و جنگ با هزینه های گزاف ،و ترجیحات) و اینترنت (یک مکان جدید برای کار) آنها آن را دارند. برخی از کارشناسان فراتر از این هستند، ادامه دهید و در مورد سیاست سایبری در مورد این موضوع صحبت کنید طرح خیلی خوبیه» در عوض خط پایین» شما انجام داده اید، و.

در زمینه روابط بین ،کشورها، بر اساس آداب و رسوم، ism، مشکلات بین، کشورهای جهان به مهم ترین و مهم ترین چیزها مانند امنیت و کم اهمیت ترین چیزها مانند اقتصاد تقسیم می شوند ،بودن. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اهمیت فضای مجازی، ،سیاست سایبری را باید یکی از مهمترین، پیچیده ترین و امنیتی ترین مسائل یا سیاست های پیشرفته دانست.. اشاره می کنند، این کار را امروز برای یک میلیون انجام دهید ،صدها نفر در سراسر جهان کامپیوتر و اینترنت دارند و هر روز بر تعداد افرادی که از اینترنت استفاده می کنند افزوده می شود.، این امر فضای بسیار مهمی را برای عمل و استدلال سیاسی فراهم کرده است. هر روز بر تعداد کاربران و سطح فناوری، او اضافه می کند، بودن. در چنین مواقعی فضای مجازی نقش مهمی در تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ایجاد مسائل مهم دارد، و مطالبات، گفتگوهای عمومی، جاسوسی، خرابکاری، جنگ، درگیری و هر چیزی که یک محیط سیاسی واقعی را می سازد.، دادن. در نتیجه فضای سایبری باید به عنوان بخشی از سیاست بالاتر در نظر گرفته شود.

چارچوب نظری و مهمترین تأثیرات فضای سایبری بر سیاست و روابط بین الملل شامل سه عامل مهم است. داستان اول؛ ارائه «چارچوبی» برای تعریف رابطه فضای مجازی و سیاست. داستان دوم؛ شناخت و باور ارتباط قوی بین فضای مجازی و سیاست. داستان سوم؛ شرح روش ها و مسائل مورد نیاز در این قرارداد.

روش اول مربوط به تعامل بین رسانه و رسانه است. در واقع، در این موارد، دو زیرمجموعه با هم همپوشانی دارند که در درون همه عوامل طبقه متوسط ​​کار می کنند. در چنین مواردی ارزش‌های اساسی و ضروری آنها تغییر کرده و فرآیند وابستگی متقابل را بهبود بخشیده است، به نحوی که باعث افزایش کیفیت و یا جلوگیری از از بین رفتن آن می‌شود، بسیار ارزشمند تلقی می‌شود، بنابراین تهدیدات ناشی از آن نیست. فرهنگ سنتی. و به عنوان تهدیدهایی تلقی می شود که بدون موفقیت با توسعه مواجه می شود و این کار توسط بسیاری از کارگزاران اعم از دولتی و غیردولتی قابل انجام است و در نهایت ضعف را نمی توان به عنوان یک قدرت نظامی ضعیف تعبیر کرد. ضعف ها با ناتوانی در مقابله با اثرات منفی اقدامات جدید به ویژه سیاست یکپارچگی اقتصادی و قوانین آن برای افزایش رفاه تعریف می شوند. از سوی دیگر، نظام بین‌الملل در این بخش، در سمت ثبات و تداوم، در مواجهه با تهدیدات و عوامل جدید، با خطر سازمان‌دهی الگوهای رفتاری و کنترل روش‌های نوین مواجه است.

روش دوم مربوط به تعامل طبیعت با طبیعت و برخورد دو مکان با یکدیگر است. در حوزه هایی که در بالا به آن اشاره شد که می توان آن ها را نیز مناطق درگیری دانست، امنیت بر اساس چهار بعد ساختاری و فرهنگی آن تعریف می شود. در حوزه های ذکر شده روش های نوین از کنترل بهره ای نبرده اند، زیرا در واقع نیروهای عمیق سیستم در منطقه الزامات لازم را نداشته اند و لذا نتوانسته اند عرصه های جدیدی ایجاد کنند. به دلیل چنین جایگاهی، اصل هرج و مرج مهمترین اصل نظم محسوب می شود.

به همین دلیل این زیربخش با موضوع بقای واحد مواجه است و مهم ترین تهدید آن توزیع قدرت و عدم تعادل قدرت است و بهترین راه برای بقای آن توازن قوا است. قدرت و اشکال مختلف آن در نهایت، جهان سوم از تلاقی دو دولت مرکزی و پیرامونی تشکیل می شود. به عبارت دیگر مکان هایی با ارزش های سنتی با مکان هایی با ارزش های مدرن ارتباط برقرار می کنند. در این صورت به دلیل نفوذ حاشیه در برابر محیط مرکزی، رودخانه ها از مرکز به سمت حاشیه جریان خواهند داشت. در چنین مواقعی منطقه با حامیان مرکزی، دولتی و غیردولتی زیادی مواجه است. این عوامل، عناصر اساسی و ضروری محیط پیرامون نظام اعم از ارزش های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی آن را تهدید می کنند و با استفاده از این تهدیدات، قاعده سیاست سایبری جایگزین یا در کنار واقعیت مورد استفاده قرار می گیرد.

در نهایت فضای جدیدی برای امور بین الملل ایجاد شده که بر اساس ایده ها، روش ها و استانداردهای گذشته قابل ارزیابی نیست. در واقع محتوای فلسفه فضای جدید که فضای مجازی نامیده می شود، با قدیم بسیار متفاوت است. در این محیط جدید، شکل های جدید و متفاوتی از روابط، همکاری، رقابت، دشمنی و جنگ در کنار نظام های قدیمی ایجاد شده است. علاوه بر این بازیگران متفاوت و متفاوتی به بازیگران سنتی اضافه شده اند که چندان شناخته شده و شناخته شده نیستند. به دلیل این شرایط، باید بر ایده‌ها، روش‌ها و مفاهیم جدید تأکید کرد که انعطاف‌پذیرتر و بازتر از قبل هستند.

6565

دکمه بازگشت به بالا