فرهنگی

محاسبه ضرائب تمرکز تنش دینامیکی در سطح مشترک ماتریس- پیزوالکتریک

در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

این محقق گفت: ضرایب تمرکز تنش دینامیکی در فصل مشترک ماتریس-پیزوالکتریک در مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار گروه خبر آنا از نورآباد ممسنی، مقاله ISI محسن غلامی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی با عنوان «برخورد ذرات کروی پیزوالکتریک بر اثر امواج برشی هوا» نوشته الزویر. . منتشر شده در مجله Applied Mathematical Modeling با رتبه Q1 و ضریب تاثیر 129.5 منتشر شد.

غلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا در نوبادی ممسنی، به تشریح این تحقیق پرداخت و گفت: در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی دقیق، پراکندگی امواج برشی و ذرات پیزوالکتریک ورودی به الاستیک همسانگرد انجام شد. محیط پلیمری مورد مطالعه قرار گرفت.

وی همچنین گفت: در این تحقیق اثرات ذرات پیزوالکتریک بر روی سطح پراکندگی بررسی شد و ضرایب تمرکز تنش دینامیکی و ضریب غلظت جابجایی دینامیکی جابجایی دینامیک در ماتریس-پیزوالکتریک مورد بررسی قرار گرفت. فرم محاسبه شد.

این محقق توضیح داد: پس از آن تأثیر امواج ورودی بر اطلاعات انرژی ضربه و ضرایب دینامیکی برق و ناحیه وابسته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با مدل‌های مربوطه مقایسه شد.

انتهای پیام/4078/

دکمه بازگشت به بالا