فرهنگی

کشف تاریخی زیر یک مسجد

باستان شناسان در مسجد جامع نوش آباد کتیبه های ساسانی و اشکانی و همچنین بناهای پیش از سلجوقی را یافته اند.

به گزارش اخبار ایران من، در روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، رضا نوری شادمهانی – رئیس هیئت گمانه زنی باستان شناسی مسجد جامع نوش آباد آران و بیدگل (اصفهان) – درباره این کشف جدید گفت: ذکر کتاب. در تاریخ قم اثر حسن بن. محمد قمی آن را در قرن چهارم هجری نگاشت، شهر نوش آباد را از اکاسارای ساسانی (خسروص) قرار داد و ابن راسته در کتاب «العلق النفیسه» نوش آباد را نامید. به عنوان یکی از آبادی های بین ری و اصفهان در قرن سوم هجری قمری. بردا اما قدیمی ترین بنای نوش آباد مسجد جامع این شهر است که قدمت آن به دوران سلجوقیان می رسد.

وی با یادآوری اینکه اطلاعات مربوط به قرن اول اسلامی در این شهر بسیار محدود است، افزود: برای این منظور باید تاریخچه مسجد جامع، روند طراحی و توسعه تاریخی آن و تأسیس تاریخ بشر را بشناسیم. توافق. این شهر درخواست گمانه زنی باستان شناسی در زیر ایوان شمالی زیر ایوان غربی و در مجاورت مناره سلجوقی داده شد و پس از تایید پژوهشکده باستان شناسی و اعطای مجوز از سوی پژوهشکده. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، یک پروژه سوداگرانه آغاز شد.

این باستان شناس افزود: خوشبختانه پس از ساخت و حفر چاه در محل های مذکور، آثار جالبی از جمله کشف دیوار لایه لایه با آجر در یک چاه، نمایان شدن کوزه های سفالی، کوره و دیوار گچ بری شده در داخل آن به دست آمد. گمانه سه، و کشف چاه رکوردی در گمانه دو پیدا کردیم.

کشف باستانی در زیر مسجد

سرپرست تیم باستان شناسی همچنین با اشاره به این احتمال که وجود خرابه های بنا و شواهد باستان شناسی مانند قطعات سفال، شیشه و فلز حاکی از وجود بناهای پیش از سلجوقی در زیر مسجد کنونی باشد، افزود: ترکش ها وجود دارد. از سفال های به کار رفته در تاریخ گذاری مسجد با ارزش ترین قطعات سفال های سفال های سفالی (از قرن چهارم)، قطعات سفالی قرن اول اسلامی، دو قطعه سفالی کتیبه دار (استراکا) و یک قطعه سفال ساسانی است.

نوری شادمهانی با بیان اینکه کتیبه های سفالی عمدتاً در محوطه های ساسانی و اشکانی یافت می شود و کشف این دو قطعه در غار مسجد جامع نوش آباد بسیار حائز اهمیت است، افزود: قادر به تفسیر محتوای این کتیبه های سفالی خواهند بود.

این باستان شناس گفت: پس از اتمام کارهای مقدماتی تیم تحقیقاتی، شروع به نوشتن مطالبی که یافته اند، ترسیم بقایای معماری، تحلیل و تفسیر شواهد باستان شناسان و در نهایت نگارش گزارش می کنند.

کشف باستانی در زیر مسجد

کشف باستانی در زیر مسجد

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا