مردم و اجتماع

ادغام دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی از دستورکار خارج شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تازه ترین اظهارات خود درباره ادغام سازمان و منابع محیط زیستی گفت: موضوع ادغام دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع زیست محیطی به خوبی پیش نرفت.

به گزارش اخبار ایران من،سال هاست که ادغام دو سازمان حفاظت و محیط زیست و سازمان آبخیزداری به عنوان یک ایده مطرح شده است. این موضوع روز سه شنبه (اول آذرماه) در شورای عالی اداری کشور مطرح شد. رئیس جمهور برای اجرای این پروژه و بازگرداندن آن به شورای عالی اداری در کشور دو ماه فرصت داده است، اما این موضوع انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید:

علی سلاجقه در گفت وگو با اخبار ایران من. وی در پاسخ به پیشنهادات و انتقاداتی که به طرح مشترک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست وارد شد، گفت: موضوع ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به شکلی است که توسط استخدام ارائه شده است. . سازمان امور اداري كشور در شوراي عالي اداري شوراي عالي اداري كشور، با توجه به مواردي كه مطرح شد، رييس جمهور و رئيس جمهور دو ماه فرصت دادند تا موضوع بررسي شود، لذا كاري انجام نشده است.

وی ادامه داد: نظرات کارشناسی فراوان در مورد این داستان آیا کار کل سازمان محیط زیست و محیط زیست یکسان است یا خیر؟ خوشبختانه همه معتقدند که کار هر دو سازمان به هم نزدیک است اما بحث حمایت از تولید به ویژه کشاورزی همیشه مطرح است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: ما معتقدیم زمین برای همه نوع تولید مفید است، چه کشاورزی، چه صنعتی و چه کاری. و در حال حاضر دلیلی برای تکیه بر متخصصان وجود ندارد. بخش بحث تخصصی در کشور فعال است و کارشناسان می توانند نظر کارشناسی خود را ارائه دهند.

سلاجقه در پایان تصریح کرد: موضوع ادغام دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر از دستور خارج است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا