مردم و اجتماع

ارزیابی مدارک معلمان برای «رتبه‌بندی» در چه مرحله‌ای است؟

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به تشریح روند اعطای حکم رتبه به معلمان پرداخت و همچنین درباره زمان امتیاز دهی معلمان گفت: ارزیابی هر یک از همکاران که انجام می شود در پوشه کار قرار می گیرد. هیئت ممیزی و با توجه به اطلاعات دریافتی به صورت سیستمی انجام می شود، کاری نیست که بتوان یک بار برای همه معلمان، یک بار برای همیشه انجام داد.

محسن زارعی در گفت وگو با اخبار ایران منوی درباره روند ارزشیابی معلمان و مراحل انجام این کار که چند ماهی است آغاز شده و هنوز به پایان نرسیده است، گفت: ارزیابی صلاحیت ها و صلاحیت های معلمان در حال انجام است و ارزیابان مشغول هستند.

وی گفت: ارزشیابی به صورت تصادفی و ملی انجام می شود و همکاری که ارزیابی می کند به پرونده معلم نگاه می کند نه منطقه.

مدیر مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با بیان اینکه گزارش کیفی مسئولان مدارس (ناظران مستقیم) با همکاری مسئولانی از جمله گروه های آموزش و پرورش، راهبران آموزش و پرورش، شورای معلمان، آموزش و پرورش تهیه شده است. . کارکنان و سازمان های اولیا و معلمان گفت: روند کار اینگونه بوده است که در جلسه دو دقیقه ای مسئولان نظر خود را در مورد هر یک از معلمان، میزان مهارت دوست خود اعلام کردند. مدیر به نمایندگی از مافوق، رفتار را به حسابرس گزارش می کند.

زارعی تصریح کرد: از ابتدا می توانستیم بگوییم استاد راهنما این رفتارها را خودش نوشته که مشکلاتی را به همراه داشت، چون کتاب ها متفاوت بود و نمی توانستیم گزارش منسجمی بگیریم و در آزمون نهایی دچار مشکل می شدیم. به همین دلیل رفتار و رفتار پیش بینی شده برای هر مهارت، هر رشته و هر زمینه را سازماندهی کردیم که مدیر باید عملکرد هر یک از همکاران را در هر بخش اندازه گیری کند.

وی با بیان اینکه پس از آن ارزیاب بر اساس گزارش مدیر به تحلیل و مقایسه آن با نمونه های مهارتی می پردازد، گفت: سیستم در این کار کمک می کند. اسناد بارگذاری شده توسط کارکنان توسط مقامات تأیید و قابلیت اطمینان تأیید شده است. بازبینان کارکنان به همین ترتیب راضی هستند و فقط خود سند و میزان محتوایی که شایسته آن است را بررسی و تایید می کنند.

مدیر مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش ادامه داد: برای هر مهارت به صورت گزارش نمره گذاری می شود و اعضای کمیته ارزشیابی بر اساس نمره صادر شده، نمره نهایی را تعیین می کنند و در صورت وجود مشکل، آنها به ارزیابی باز می گردند.

زارعی درباره زمان واگذاری مسئولیت همه معلمان گفت: ارزیابی هر دوست در پوشه سازمان ممیزی قرار می گیرد و طبق اطلاعات دریافتی به صورت سیستمی انجام می شود و چیزی نیست که یک بار با یک تصمیم گیری به همه داده می شود

وی گفت: بازرسان تا هفته گذشته مدارک 700 هزار نفر و بازرسان پرونده 60 هزار نفر را بررسی کردند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا