مردم و اجتماع

به «حقوق» هر بازنشسته تامین اجتماعی چقدر اضافه شد؟

این افزایش روشی برای افزایش مزایای بازنشستگی 1401 مستمری مصوب دولت در اوایل هفته جاری است و اخیراً وزارت بهداشت از افزایش مختصر حدود 30 درصدی افزایش مستمری ها خبر داده است.

به گزارش اخبار ایران من، قانون کشور مقرر می دارد که حداقل دستمزد بازنشستگان، از کارافتادگان و کلیه مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد نباشد و طبق قوانین جاری و قانون شورای عالی کار، حقوق آنان باشد. حقوق معادل حداقل دستمزد کارکنان شناسایی و با افزایش 57.4 درصدی همراه خواهد بود به طوری که کمتر از 5 میلیون و 580 هزار تن نباشد.

ضمناً با توجه به مفاد قانون بودجه سال 1401 (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های بازنشستگی مختلف (مشروط به افزایش 10 درصدی مستمری) و مطابقت با مجموع پرداختی های مستمری، به همین دلیل. گروهی از دریافت کنندگان که دریافت بیشتری دریافت می کنند به آرامی 10 درصد افزایش اعمال می شود. همچنین به منظور حمایت از حداقل حداقل عمر بازنشستگی، علاوه بر 10 درصد برتر، 650 تومان (دریافت ماهیانه 10 میلیون تومان) ماهانه پرداخت می شود.

به گفته وزارت بهداشت، «در سال‌های گذشته میزان افزایش مستمری‌ها یکسان بوده و فشار بر تورم، فقرا را تحت فشار قرار داده است. در حکم امسال میزان وجوه بازنشستگی به تدریج تعیین شده و مطابق با میزان دریافتی سال گذشته است. این تصمیم بر اساس بازنشستگی بازنشستگان و کارگران بود و می‌توانست به کاهش تفاوت‌های جینی و گروهی در بین مردم کمک کند.»

بنابراین، روش‌هایی که می‌توانید از طریق آنها مزایای بازنشستگی را در سه دسته افزایش دهید، به شرح زیر است:

– گروه اول دریافت کنندگان کمتر: حقوق اساسی گروه 62 درصد مجموع تضمین بازنشستگی 57.4 درصد افزایش یافته و درآمد آنها به 5 میلیون و 580 هزار تن می رسد.

– گروه دوم زیر 10 میلیون تومان حقوق بازنشستگان: پرداختی برای این گروه 32 درصد شامل بازنشستگان تامینی، 10 درصد افزایش و 650 هزار تومان پرداخت می شود.

گروه سومحقوق بازنشستگان بالای 10 میلیون تومان: فقط این گروه شش درصد با احتساب بازنشستگان تامین اجتماعی، 10 درصد افزایش حقوق اولیه اعمال می شود.

همچنین در هر سه دسته علاوه بر هزینه های فوق بسته به شرایط، حقوق خانواده و حقوق کودکان جایی که قرار می گیرد فقط دو بچه را تصور کنید، حدود 600 هزار تومان خواهد بود. به این ترتیب می توان گفت که مستمری های بازنشستگی تامین اجتماعی حدود 30 درصد افزایش یافته است.

چقدر پول اضافه شد

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا