مردم و اجتماع

نیروهای پاره وقت چه طور می‌توانند سابقه بیمه‌ای خود را کامل کنند؟

مدتی است که سازمان تامین اجتماعی برای تکمیل سوابق پرداختی های بیمه ای کسری از ماه و امکان تکمیل سوابق افرادی که به صورت نیمه وقت در اماکن و کارگاه های مختلف مشغول به کار هستند، آیین نامه کلانی را ابلاغ کرده است. و حق بیمه از کارفرما در همان ساعات و روزها.

به گزارش اخبار ایران منبر اساس ضوابط اعلام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، افرادی که در جلسات مشمول قانون تامین اجتماعی به صورت نیمه وقت (پاره وقت) کار می کنند و دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند، در صورت تمایل می توانند طبق قوانین مربوطه. ، باید درخواست خود مبنی بر پرداخت حق بیمه کسری از ماه را ارائه و با تکمیل قرارداد مدارک بیمه ای خود را تکمیل کنند.

باید توجه داشته باشیم که ارسال درخواست، تکمیل قرارداد و پرداخت کسری از بیمه به مدت یک ماه در طول عمر بیمه امکان پذیر است و پذیرش درخواست بازماندگان به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.

زمان مورد نیاز متقاضیان برای تکمیل مدارک کسری از یک ماه است

تایید چندین ساله درخواست متقاضی برای تکمیل سوابق حق بیمه و سوابق کسر ماهیانه زن و مرد. تمام 50 سال در روز ثبت درخواست خواهد بود.

در صورتی که سن متقاضی در زمان نگارش فرم بیشتر از سن تعیین شده باشد، تایید درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت بیمه قبلی معادل سن بالاتر از سن تعیین شده خواهد بود.

همچنین کلیه بیمه شدگان با حداقل 10 سال سابقه پرداخت بیمه نامه برای سنوات مورد نظر معاف خواهند بود.

متقاضی طبق این قانون در صورت ادامه پرداخت بیمه و داشتن میانگین شغلی روزانه در هر سال می تواند با ارائه درخواست و تکمیل قرارداد یک بار مدارک آتی خود را تکمیل کند و نیازی به تمدید قرارداد نخواهد بود. سال های آینده .

چنانچه تاخیر در پرداخت حق بیمه در کسری از یک ماه بیش از یک سال باشد، پذیرش درخواست مجدد منوط به سن 50 سال تمام و سایر شرایط مندرج در قوانین مذکور خواهد بود. .

سازمان تامین اجتماعی باید حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت نام، مشمول بودن یا نبودن آنها را مشخص و کتباً به متقاضی اعلام کند. متقاضی باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ در خصوص سازمان قرارداد منعقد نماید مشروط بر اینکه از تاریخ ثبت خدمت تا پایان قرارداد از سه ماه بیشتر نگردد.

امکان پرداخت اقساط ماهانه حق بیمه از تاریخ ثبت خدمت

مشمولان از تاریخ ثبت نام استخدامی مجاز به پرداخت حق بیمه کسری از ماه خود برای اولین بار در اسرع وقت خواهند بود و عدم وجود سوابق مربوط به اولین استخدام ملاک پرداخت نخواهد بود.

نحوه و تاریخ واریز وجه بیمه

با توجه به اطلاعات ارسالی و قرارداد منعقد شده، متقاضی باید از ابتدای آذرماه تا پایان بهمن ماه هر سال برای دریافت برگه پرداخت کند. برای شش ماه اول بیمه را نصب کنید و از اول خرداد سال بعد تا آخر مرداد همان سال برای گرفتن برگها هزینه کرد پرداخت بیمه شش ماهه دوم کارها را با هم انجام دهید.

– در صورتی که متقاضی خارج از مدت تعیین شده حق بیمه را پرداخت کند امکان پذیرش سند وجود ندارد و باید مبلغ پرداختی به وی مسترد شود.

قسمت اول چنده؟

سهم بیمه متقاضیان رعایت این قانون برای استفاده از مفاد قانون تامین اجتماعی (به استثنای پرداخت غرامت ناشی از بیماری و بارداری) 27 درصد است.

– پرداخت 3 درصد از بیمه مربوط به حمایت از این امر بر اساس ماده (28) قانون تامین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود. همچنین مدارک ناشی از پرداخت حق بیمه کسری از ماه به دلیل کم کاری بیمه شده در این مدت. این وسوسه نخواهد بود که مانند کالاهای سخت و مضر عمل کنید.

– دستمزد روزمزد مبنای پرداخت بیمه، همان دستمزدی است که سابقه پرداخت بیمه به عنوان جزئی از ماه انجام می شود مشروط بر اینکه کمتر از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار نباشد و بیشتر نباشد. بیش از حداکثر دستمزد مصوب

اگر بیمه شده همزمان در جای دیگری بیمه داشته باشد چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که متقاضی کسری از ماه حق بیمه را پرداخت کرده یا خواهد پرداخت، در صورتی که تایید شود که همزمان سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی یا تعهدات مشابه و سایر حق بیمه را داشته است، مبلغ در مدت اضافه پرداخت شده نیز باید به همین ترتیب به وی مسترد و مدارک ایجاد شده برای آن حذف شود.

در صورت وجود مدت پرداخت همزمان بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی یا سایر هزینه های بیمه ای، مبلغ پرداختی در دوره گذر باید دقیقا مسترد و مدارک ایجاد شده در نتیجه اجرای این قانون حذف شود.

به گزارش اخبار ایران من، مشترکان می توانند اطلاعات را بر اساس سامانه تامین اجتماعی غیر حضوری بررسی و تایید کنند و در لیست محصولات بیمه ای/بیمه/ مدارک کامل پرداخت وارد شوند. قوانین و اعلامیه توافق، نهایی کردن توافق مناسب.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا