ورزشی

دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در قونیه

بر اساس یک گزارش غیررسمی، در دومین روز از بازی های شمشیربازی کشورهای اسلامی، مسابقات اپه و تیمی بانوان برگزار شد و ایران موفق به کسب دو سلاح نشد.

تیم اپه به مرحله یک چهارم نهایی انفرادی رفت و شکست خورد.

تیم سابر بانوان در مرحله نیمه نهایی مقابل آذربایجان شکست خورد و در نیمه نهایی مغلوب ترکیه شد.

نتایج هر یک از انواع تجهیزات مردانه به شرح زیر است:

مرحله گروهی

محمد رضایی طادی (21 ساله): 3 برد و 2 باخت

محمد رضایی (41 ساله): 4 برد و 2 باخت

محمد وطوقی: 2 برد و 4 شکست

دور شانزدهم جدول اصلی:

محمدرضا وتوقی از ایران 10 – مومینوف از ازبکستان 15

محمد رضایی (41 ساله) ایران 15 – پریرا از سنگال 11

محمد رضایی طادی از ایران 15 – اولو از قرقیزستان 8

ردیف 18 جدول اصلی:

محمد رضایی (41 ساله) از ایران 15 – سرتای از قزاقستان 13

محمد رضایی طادی (21 ساله) از ایران 10 – عوده از اردن 15

قسمت آخر جدول اصلی:

محمد رضایی (41 ساله از ایران) 11 – پتروف از قرقیزستان 15

انتخاب انفرادی EPE ایران در ورزش کشورهای اسلامی:

7- محمد رضایی (41 ساله)

14- محمد رضایی طادی (21 ساله)

24 محمدرضا و طوقی

نتایج تیم اسلحه سابر بانوان به شرح زیر است:

یک چهارم نهایی

ایران 45 – عربستان 18

نجمه سازنچیان: 15 امتیاز و 3 دور برگشت.

فائزه رفیعی: 15 امتیاز و 6 دور رفت.

پریماه برزگر: 15 امتیاز گرفت و 9 پرتاب کرد.

قسمت آخر

ایران 22 – آذربایجان 45

نجمه سازانچیان: 7 امتیازی شد و 15 امتیازی را از دست داد.

فائزه رفیعی: 10 امتیاز گرفت و 15 امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر: 5 امتیاز گرفت و 15 امتیاز از دست داد.

جلسه گروه

ایران 23 – ترکیه 45

نجمه سازانچیان: 10 امتیازی شد و 15 امتیازی را از دست داد.

فائزه رفیعی: 5 امتیاز گرفت و 15 امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر: 4 امتیاز و 10 امتیاز از دست داد.

کیانا باقرزاده: 4 امتیاز و 5 باخت.

دکمه بازگشت به بالا