ورزشی

سیری بر تحول حریم خصوصی در خانه‌های معاصر ایران

به گزارش خبرنگار منطقه ای خبرگزاری آنا از بیرجند، مقاله ISI، علی ذبیحی، دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با عنوان «تحول حریم خصوصی در خانه های معاصر ایرانی با استفاده از تکنیک نحو فضا» است. مجله بین المللی تایید شده توسط رتبه بندی Q1.

ذبیحی پژوهشگر دکتری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند با تشکر از استاد راهنما به خبرنگار آنا گفت: امنیت اجتماعی و نماد حفظ اسرار عمومی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مفهوم حریم خصوصی یکی از مهم ترین عوامل در طراحی خانه ها است، افزود: پژوهش حاضر بررسی استفاده از طراحی فضا برای بررسی تغییرات حریم خصوصی در خانه های مدرن کرمان است.

ذبیحی گفت: این مطالعه بر اساس تعداد فضاها و 15 ساختمان در کرمان که در سه نوبت در قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی واقع شده است، بر اساس نقشه سایت با استفاده از اپلیکیشن UCL.DepthMap مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج DepthMap نیز با استفاده از یک روش ANOVA تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با گذشت زمان و از دهه 1920، سیستم فضایی خانه به قدری تغییر کرده است که تفاوت های قابل توجهی بین خانه های سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی وجود دارد که نشان دهنده عدم رهبری است. یاب و اسرار. اخیرا دانلود کنید

یکی از محققین دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند گفت: عوامل متعددی بر مفهوم حریم خصوصی تأثیر می گذارد (مانند ارتباطات، باز بودن، باز بودن و دید) با این حال، این پژوهش بر چگونگی تأثیر تغییر مکان بر حریم خصوصی تأکید دارد. قابل ذکر است که طراحی خانه ها در دوره پهلوی به دلیل ادغام معماری مدرن و تغییرات فرهنگی با کاهش حریم خصوصی همراه است.

ذبیحی گفت: از آنجایی که محرمانگی یکی از اصول اصلی خاورمیانه است، یافته های این مطالعه ممکن است به معماران و سایر سازمان های ذیربط کمک کند تا حریم خصوصی و سایر عوامل آسایش را در مراحل اولیه طراحی در نظر بگیرند.

سیر تحول رازداری در خانه های مدرن ایرانی را ببینید

رضا میرزایی، عضو هیأت علمی و مدرس معماری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند نیز در این باره به خبرنگار آنا گفت: رسالت ما تقویت بین الملل واحد ساختمانی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند است.

میرزایی افزود: انتشار مکاتبات اینجانب با آقای ذبیحی در سطح بین المللی Q1 نشان داد که مهارت های دانشجویان مهندسی واحد بیرجند در سطح بالایی قرار دارد. اگر موضوع در رده Q1 مجلات ISI باشد بالاترین جایگاه علمی جهان را دارد.

انتهای پیام/4062/

دکمه بازگشت به بالا