ورزشی

ناآگاهی به نام حسن عباسی 

به گزارش خبرگزاری اخبار ایران من؛ حسن عباسی پس از سخنان تندی که به فوتبالیست ها زد، یکی از آنها پرسید: این مرد چه کار می کند؟ احتمالا خیلی ها فیلمی را که عباسی منتشر کرد دیده اند. بازیکنان را به دیوار نشاند و گفت هیچکس نباید برای ایمانش بمیرد و نمی کنند!

عباسی که ظاهراً از این امر آگاهی کافی نداشت، تاریخ را ورق نزد تا به شهیدانی چون رضایی مجید و سردار تهرانی مقدم برسد. شاید ندانند فردی مثل کریم باوی از جانبازان نیروهای مسلح است. بازیگران دیگری هم بوده اند که با جنگ جلو رفته اند، اما به نظر می رسد عباسی از این گفته فقط یک هدف داشته است: فرهنگی و دیده شدن.محمد انصاریجواد کاظمیان و حتی مداح به نام خود معروف است حمید علیمیکشاورزان در توییتر خود نوشتند: باید به حسین عباسی بگویم که من چند تا از دوستانم فوتبالیستی دارم که به نماز و احکام دینی پایبند هستند و در نهایت از شما محترم ترند.

علی کریمی نیز خطاب به عباس نوشت:“کوچولوها ما چند نفر را خوشحال کردیم. شما چه احمقی هستید؟”

انواع زیادی وجود دارد که گفتنش سخت است، اما واضح است که دنیا پر از جوانان بود.او سفیران قدرتمندی داشتآنها در ایران شرکت کرده اند و در صورت لزوم جان خود را فدای این کشور کرده اند به احترام همه شهدای ایران، ایثارگرانشهدای چوار و همه کسانی که تا امروز جان خود را به دستشان سپرده اند افرادی هستند مانند عباسی که پشت سکو ایستاده اند و حرف های جهل و نادانی می زنند و ما کلاه از سر برمی داریم. همه کشته شدگان این سرزمین شاد شوند.

256 251

دکمه بازگشت به بالا