امور مالی شرکتها

  • علمیامور مالی شرکتها

    اهمیت حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران شرکت

    اهمیت حسابداریو فرایندهای مربوط به آن در تصمیمات مدیریتی بر هیچکس پوشیده نیست. در حقیقت صاحبان مشاغل بزرگ و کوچک به طور روزانه در موقعیت های تصمیم گیری بی شماری قرار می گیرند. این افراد با توجه به داده های مربوط به بخش حسابداری اقدام به تصمیم گیری می کنند. اطلاعات مربوط به داده های حسابداری در قالب گزارش هایی در اختیار مدیران و صاحبان مشاغل قرار می گیرد و   مثلا  نرم افزار رستوران کمک زیادی به مشاغل می کند. به طور کلی عملکرد کسب و کار مورد نظر مانند حاشیه سود و نحوه استفاده از نیروی کار را مشخص می کنند. بنابراین صاحبان مشاغل و مدیران برای تصمیم گیری های روزانه از این اطلاعات استفاده می کنند. به همین جهت مشاغل کوچک می توانند از اطلاعات به دست آمده از بخش حسابداری برای بهبود سودآوری و موفقیت کسب و کار، در بازارهای رقابتی استفاده کنند. از طرفی یکی از مهم ترین خدماتی که توسط حسابداران ارائه می شود، خدمات مشاوره ای آنها است که صاحبان مشاغل می توانند از تجربه این افراد در بخش های مختلف مدیریتی استفاده کنند. در مقاله پیش رو قصد داریم تا در مورد علل اهمیت حسابداریبر تصمیمات مدیریتی صحبت کرده و اهمیت داده های …

دکمه بازگشت به بالا