اخبار استانی

جهش تولید با داخلی سازی و بروز رسانی دانش و تکنولوژی در صنایع استان سمنان

به گزارش خبرگزاری اخبار ایران من استان سمنان ، حمیدرضا قدس با بیان این مطلب افزود: با توجه به اهمیت تولید و اشتغال بر چرخه اقتصاد کشور و نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید با مشارکت مردم ، از ماموریت های مهم اداره کل صمت استان سمنان بحث تولید و حمایت صنایع و اهمیت بخشیدن به عمق ساخت داخل می باشد.

وی تصریح کرد: در این راستا با تشکیل کارگروه جهش تولید در استان ، واحدهای تولیدی بزرگ ، مهم و استراتژیک از لحاظ سرمایه گذاری و اشتغال ، واحدهای دارای بیشترین ارزبری درخصوص واردات مواد اولیه و صنایع دارای بیشترین تاثیر در زنجیره ارزش ، شناسایی و راه کارهای قابل اقدام در راستای رشد و افزایش تولید و ساخت داخل ارائه می شود.

معاون امور صنایع اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: کاهش ارزبری و واردات قطعات با ظرفیت ساخت داخل ، افزایش کیفیت در تولید محصولات زیر چتر شرکت های دانش بنیان ، تکمیل زنجیره ارزش ، بروز رسانی دانش و تکنولوژی تولید در جهت افزایش کیفیت محصولات و رقابت پذیری واحدها با استفاده از ظرفیت دانشگاه های سطح استان و تغییر نگرش در انتخاب تکنولوژی از مهمترین اهداف کارگروه جهش تولید است.

حمیدرضا قدس اضافه کرد: در این کارگروه ضمن دعوت از واحدهای هدف و شناسایی واحدهای با پتانسیل تولید در استان ، اولویت سرمایه گذاری دارای بازار فروش با هدف افزایش ساخت داخل و ارز بر بودن واحدها و مواد اولیه وارداتی بمنظور ارائه راهکار جهت کاهش ارزبری شناسایی و مشکلات واحدهای تولیدی در راستای رشد و افزایش تولید مورد بررسی قرار می گیرد.

46

دکمه بازگشت به بالا