اخبار استانی

شوش و کرخه قطب کشاورزی خوزستان و کشور محروم از تسهیلات و امکانات کشاورزی

حامد(میلاد) منصوری:کشاورزی در تمام کشورهای جهان دارای اهمیت خاصی است چون که تامین کننده غذا و حیات جامعه است.

در اکثر کشورها و بخصوص کشورهای دارای کشاورزی همیشه دولت ها امتیازات خاص و ویژه ای برای کشاورزان خود در نظر می گیرند.

امتیازاتی مانند خرید ادوات کشاورزی، تسهیلات بدون سود،تسطیح زمین ها و حمایت هایی در جهت کاشت و برداشت کشاورزی انجام می دهند،چیزی که در ایران و بخصوص خوزستان که تامین کننده اصلی محصولات کشاورزی کشور است دیده نمیشود و کشاورزان همیشه مورد ظلم قرار گرفته اند.

وزارت جهاد حتی در مورد اختلافاتی که بین کشاورزان و دیگر ارگان ها پیش میاد حمایتی از کشاورزان نمیکند در صورتی که مدافع و حامی کشاورزان باید باشد.

بانک کشاورزی که میشود گفت بانک متولی کشاورزان است هیچ گونه تسهیلات و حمایتی از کشاورزان نمیکند.

طبق بررسی هایی که انجام دادیم از کشاورزان شوش و کرخه هیچ گونه خدمات و حمایتی از این بانک دریافت نکردند در صورتی که کشاورزان باید در این بانک داری امتیازات خاص خود باشند.

کنار همه ی این عدم حمایت ها در این چند سال اخیر پرداخت نکردن پول کشاورزان از طرف دولت هم مشکلات کشاورزان را دوچندان کرده است.

در سال زراعی گذشته دولت پول باقی مانده کشاورزان خوزستانی که اردیبهشت ماه برداشت کردند را در اواخر آنلاین ماه پرداخت کرد و در سال زراعی کنونی که مردم در حال برداشت گندم و کلزا هستند با وجود گذشت بیش از دو هفته از برداشت گندم هنوز هیچ پولی برای کشاورزان پرداخت نشده است.

لذا کشاورزان از مسئولان دولتی و بخصوص نمایندگان مجلس و بخصوص نمایندگان شهرستانهایی که اکثر مردم انها کشاورز هستند انتظار دارند امتیازات،تسهیلات و امکانات مناسبی برای کشاورزان در نظر بگیرند و در سهمیه خرید ادوات کشاورزی با اختصاص سهمیه ویژه برای خوزستان و شهرستانهایی که در کشاورزی تولید کننده برتر هستند توجه ویژه شود و اختیارات بیشتری به جهاد کشاورزی داده شود کما اینکه بارها گفته شد که خوزستان یک استان ویژه است و سازمان جهاد کشاورزی آن هم ویژه باشد و دارای اختیارات ویژه باشد بخصوص در سهمیه تسهیلات و خرید ادوات کشاورزی که نیاز یک کشاورز است.

کما اینکه طبق گزارشات مردم خوزستان بیشترین سپردها را در بانک ها دارند اما کمترین تسهیلات بانکی را دریافت میکنند.

46

دکمه بازگشت به بالا