اخبار استانی

هوش مصنوعی در همدلی با انسان پیشرفت کرده است

هوش مصنوعی در همدلی با انسان پیشرفت کرده است

پژوهش‌های جدید یک دانشکده کسب‌وکار در آمریکا نشان داد که در بسیاری از موارد پیام‌های هوش مصنوعی می‌توانند احساس همدلی بیشتری نسبت به پیام‌های انسانی ایجاد کنند.

خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ شاید تعجب کنید اگر بدانید که پیام‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی مولد گاهی می‌توانند احساس همدلی بیشتری نسبت به پیام‌های نوشته‌شده توسط انسان داشته باشند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که هوش مصنوعی توانایی بهتری در تشخیص و پاسخگویی به احساسات انسان دارد و گاهی می‌تواند منجر به حمایت عاطفی بهتری شود.

ادغام فناوری هوش مصنوعی در جنبه‌های مختلف زندگی روزمره ما از جمله در حوزه ارتباطات، هر روز بیشتر می‌شود و مطالعه‌ای که اخیراً توسط محققان دانشکده کسب‌وکار مارشال در کالیفرنیا انجام شده به این سؤال پرداخته است که آیا هوش مصنوعی که فاقد آگاهی انسانی و تجربه عاطفی است، می‌تواند در ایجاد احساس شنیده شدن و درک شدن، به ویژه در رسیدگی به نیاز‌های روانشناختی افراد برای حمایت عاطفی موفق باشد؟

این مطالعه شامل یک آزمایش و یک نظرسنجی برای بررسی احساسات افراد ناشی از شنیده شدن و سایر ادراکات و احساسات مرتبطی بود که پس از دریافت پاسخ از هوش مصنوعی یا یک انسان در افراد ایجاد می‌شود. در این نظرسنجی هر دو منبع واقعی و صوری پیام بررسی شد، یعنی شرکت‌کنندگان پیام‌هایی را دریافت می‌کردند که یا توسط هوش مصنوعی یا پاسخ‌دهنده انسانی تولید شده بود، با اطلاعاتی که یا تولید هوش مصنوعی بود یا تولید انسان.

افزایش امید و کاهش اضطراب

این مطالعه نشان داد که پیام‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی می‌تواند باعث شود مردم بیشتر از پاسخ‌های انسان‌های آموزش‌دیده احساس «شنیده‌شدن» پیدا کنند. در این آزمایش، توانایی هوش مصنوعی در تشخیص و پاسخ به احساسات انسانی، برتر ظاهر شد و پشتیبانی عاطفی بهتری را ارائه کرد. علاوه بر این، پاسخ‌های ایجادشده توسط هوش مصنوعی با افزایش امید و کاهش اضطراب در افراد همراه بود که نشان‌دهنده تأثیر عاطفی مثبت بر انسان‌های دریافت‌کننده پاسخ بود.

تیم تحقیقاتی همچنین به این نتیجه رسید که در حالی که هوش مصنوعی در مقایسه با پاسخ‌دهندگان انسانیِ آموزش‌دیده، پتانسیل حمایت عاطفی بیشتری دارد، با این حال، چالش بزرگ این است که مردم اغلب، برای پاسخ‌هایی که از هوش مصنوعی دریافت می‌کنند ارزش قائل نیستند یا به آنها اعتماد ندارند. این موضوع، استفاده مؤثر از هوش مصنوعی برای حمایت عاطفی را دشوار می‌کند.

کمک به کاهش حس تنهایی

برآوردن نیاز‌های روان‌شناختی انسان به‌ویژه در پرداختن به افزایش حس تنهایی در جوامع و نیاز‌های انسانی افراد برای احساس شنیده شدن و تایید شدن، اهمیت استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به کاهش این بحران را برجسته می‌کند.

این تحقیق نشان داد که هوش مصنوعی می‌تواند حمایت عاطفی منظمی را ارائه دهد و به ابزاری ارزشمند در تقویت تعاملات انسانی و همدلی تبدیل شود. با این حساب، درک پتانسیل و محدودیت‌های هوش مصنوعی در برآوردن نیاز‌های روان‌شناختی انسان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

گزارش حاضر از پایگاه اینترنتی نوروساینس به فارسی برگردان شده است.

 

دکمه بازگشت به بالا