اقتصادی

آخرین خبر از رقم پیشنهادی دستمزد کارگران

سومین جلسه شورای عالی کار در حال برگزاری یک سلسله گفت‌وگوهای عالی با همکاران وزارت کار است و تا به امروز نمایندگان کارفرمایی خواستار افزایش 35 درصدی حقوق خود شده‌اند.

به گزارش اخبار ایران من، سومین جلسه مزد عالی کارگری ساعتی پیش با حضور معاون روابط کار و نمایندگان استخدامی و کارفرمایان آغاز شد.

هدف اولیه کارفرمایان افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد به اضافه 20 درصد افزایش سایر حقوق بود که مورد تایید نمایندگان کارگری قرار نگرفت و در مقابل نمایندگان کارگران خواستار سبد خوداشتغالی و افزایش آن شدند. از 33 درصد حدود 12 میلیون تومان.

پس از جلسه، گروهی از همکاران مبلغ را تغییر دادند و خواستار افزایش 35 درصدی شدند. مذاکرات و مذاکرات بر سر درصدهای تخمینی ادامه دارد و به نظر می رسد افزایش دستمزد امشب اعلام شود.

در نتیجه جلسات قبلی، نمایندگان کارفرمایان به نتیجه نرسیدند و درخواست مذاکره با سایر تشکل های کارفرمایی را داشتند، جلسه بدون نتیجه پایان یافت و عصر دوشنبه به تعویق افتاد.
طبقه کارگر در مرحله دوم پرداخت، تأثیرات خود تأمین مالی و تأثیر آن بر زندگی خانواده های کارگری در سال آینده را برجسته کرد.
مسئولان کارگری انتظار دارند درک بهتری از اعدادی که «نمایندگان کارفرمایان امشب» با بند 41 قانون کار و میزان تورم اعلامی و سبد کارگران رعایت می‌کنند، داشته باشند.
اگر نمایندگان کارگری و کارفرمایان امشب دیر وارد نشوند، روز چهارشنبه جلسه دیگری برای جمع آوری ایده ها برای دو طرف برگزار می شود.
به گزارش اخبار ایران من، حداقل دستمزد کارگران بر اساس قانون کار بر اساس استانداردهای دوگانه تورم و رگ حیات خانواده های کارگری سالانه تضمین می شود و در سال های اخیر برای حفظ سطح معیشت کارگران، حداقل دستمزد مصوب شده است. . بالاتر از تورم
کمیته حقوق و دستمزد شورای عالی کار برای ۸ میلیون خانوار کارگری دستمزد ۹۷۲ هزار تومان تعیین کرده است.
او ادامه می دهد

دکمه بازگشت به بالا