ایران کسب و کارعلمی

خواص گیاهان دارویی مقاله

دوره 38، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 286-300

چکیده

طبق بررسی های خرید عطاری، زیره سبز (Cuminum cyminum L.) یکی از گیاهان دارویی ارزشمند است که در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور که با تنش خشکی مواجه هستند، کشت می‌شود. بر این اساس، تأثیر عصاره جلبک دریایی و هیومیک اسید در شرایط تنش خشکی در آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال 1398 و 1399 در مزرعه‌‌ای واقع در شهرستان بویراحمد …  زیره سبز (Cuminum cyminum L.) یکی از گیاهان دارویی ارزشمند است که در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور که با تنش خشکی مواجه هستند، کشت می‌شود. بر این اساس، تأثیر عصاره جلبک دریایی و هیومیک اسید در شرایط تنش خشکی در آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال 1398 و 1399 در مزرعه‌‌ای واقع در شهرستان بویراحمد در 35 کیلومتری شهر یاسوج بررسی شد. تنش خشکی به‌عنوان عامل اصلی در سه سطح آبیاری پس از مصرف 35% رطوبت خاک (شاهد)، آبیاری پس از مصرف 70% رطوبت خاک و آبیاری پس از مصرف 90% رطوبت خاک و فاکتور فرعی هیومیک اسید در دو سطح صفر و 300 میلی‌گرم در لیتر و فاکتور فرعی دیگر جلبک دریایی در دو سطح صفر و دو لیتر در هکتار بود. نتایج آزمایش نشان داد که محلول‌پاشی هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی تأثیر معنی‌داری بر عملکرد اسانس، تعداد ساقه‌های فرعی، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن هزاردانه، تعداد دانه در چتر، تعداد چتر در بوته، ارتفاع بوته و درصد اسانس داشت و اثرهای منفی ناشی از تنش خشکی را کاهش داد. به‌طوری که بیشترین میزان عملکرد دانه، وزن هزاردانه، عملکرد اسانس و تعداد دانه در چتر با محلول‌پاشی هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی بدست آمد. کاربرد اسید هیومیک نسبت به عصاره جلبک دریایی در بیشتر صفات تأثیر بیشتری داشت، به‌نحوی که تنها در صفات عملکرد اسانس و درصد اسانس عصاره جلبک دریایی تأثیر بیشتری از فاکتور اسید هیومیک نشان داد. به‌طور کلی نتایج نشان داد که محلول‌پاشی هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی می‌تواند شرایط نامطلوب تنش را تعدیل کند و موجب افزایش 41.4 درصدی عملکرد زیره سبز شود.

تحقیق در مورد گیاهان دارویی کلاس هفتم | تحقیق در مورد گیاهان دارویی و خواص آنها

شناسایی، معرفی، اکولوژی و دانش بومی

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

انسان هرچه به طبیعت نزدیک شود سالم تر شده بیشتر عمر می کند. انسان جزئی از طبیعت است و به طور مسلم برای هر بیماری ، طبیعت گیاه آن را نیز عرضه کرده است. با توجه به اینکه تامین نیاز روزافزون بازار و کارخانجات تولید داروهای گیاهی به مواد خام از طریق عرصه های منابع طبیعی مقدور نبوده و باعث تخریب و از بین رفتن این منابع می گردد بهترین راهکار کشت و کار در شرایط زراعی می باشد. سابقه بیماری ها با به قدمت تاریخ زیست انسان بر روی کره زمین است و انسان به کمک خود را کرده و می کند. انسان تنها با داروهای شیمیایی نمیشود بلکه همه عوامل طبیعی نقش را دارند و دارو نهایت نقش پیشگیری را در برابر بیماری ها ایفا می کند . وجود گیاهان در طبیعت یکی از نعمت های بزرگ الهی محسوب می شود. بر خلاف داروهای شیمیایی اثرات جانبی ندارد و میزان تاثیر آنها بر بدن انسان به مراتب بیشتر از داروهای شیمیایی است. در ایران 2500 نوع گیاه دارویی شناخته شده است که نزدیک به 200 رقم آن مصرف عام دارد و مجموعا 300 تا 400 نوع آن در تجویز می شود.

 

 

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی
دکمه بازگشت به بالا