علمی

لحظه مهیب طوفان از فضا/ عکس

به گزارش خبرگزاری اخبار ایران من، بر فراز اقیانوس‌های گرم اسطوایی تشکیل می‌شوند و سواحل مناطق مختلف دنیا را در هم می‌کوبند. در اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی به آنها تایفون( Typhone) می گویند ، در اقیانوس هند به‌ نام سایکلون( Syclone) معروفندو درسواحل دریای کارائیب، هاریکن(Hurricane) نامیده می‌شوند.

طوفان ها می توانند در هر نقطة زمین بوجود آیند، اما فراوانترین محل تشکیل آنها، شرق کوه های “راکی” در ایالات متحده است. آنها یکی از پرقدرترین طوفان‌ها محسوب می‌شوند. اگر در صحرا ایجاد شوند، قدرت زیادی ندارند و تنها ماسه‌ها را با خود بلند می کند که به آن گرد باد می‌گوییم. در آفریقا آنها را سایمون (Symoon) می‌نامند. اگر بر روی آب تشکیل شوند فوران‌های آب نامیده‌می‌شوند.

مقدمه ایجاد این طوفان‌ها، طوفان تندری (Thunderstorm) است. طوفان های تندری در هوای گرم و مرطوب ایجاد می شوند. اغلب با تگرگ، بادهای شدید و طوفان های پیچنده همراهند. در عرض های پایین تر طوفندها(Hurricanes) و طوفان های اسطوایی نیز با آنها همراه می‌شوند. فشار کم و هوای گرم و مرطوب، شرایط را برای ایجاد Supercells ( طوفان تندری بسیار سهمگین و نادر) فراهم می‌کند که به نوبة خود، شرط تشکیل طوفان پیچنده است. منبع انرژی طوفان تندری و پیچنده یکی است: گرمای پنهانی موجود در هوای گرم و مرطوب. به خاطر داشته باشید که شما نمی طوانید این گرمای پنهانی را با دماسنج اندازه بگیرید.

رادارهای دوپلر (Doppler) تشکیل و حرکت طوفند ها را تعقیب می کنند و معمولا به موقع، تشکیل طوفان پیچنده را پیش بینی می نمایند و از این طریق جان بسیاری را نجات می‌دهند.

اخیرا عکس‌هایی از فضا به زمین فرستاده شده‌است که لحظه تشکیل طوفان در زمین را از فضا به تصویر می‌کشد.

لحظه مهیب طوفان از فضا/ عکس

لحظه مهیب طوفان از فضا/ عکس

لحظه مهیب طوفان از فضا/ عکس

لحظه مهیب طوفان از فضا/ عکس

227227

بخش علوم پزشکی

هدفم این است که با ارائه محتواهای علمی و امیدوارکننده، به شما کمک کنم تا از جدیدترین تحقیقات در زمینه سلامتی مطلع شوید و اقدامات مناسبی را برای بهبود و حفظ سلامتی خود بگیرید.
دکمه بازگشت به بالا