ایران کسب و کارعمومی

پایتخت کانادا و ایالت های آن

یک ، و با است که در حال حاضر پادشاه پادشاه این کشور است. ساختار ، ، دو و ، دولت‌های ایالتی و که به عنوان نمایندهٔ ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده‌است. رأی دهندگان کانادا و نیز در قاعدهٔ این هرم قرار می‌گیرند. این کشور توسط دولت‌های مستقل از هم اداره می‌شود، که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته‌اند.

پادشاه بریتانیا، پادشاه کشور کانادا نیز هست و قانون به امضاء و به نام او رسمیت و پیدا می‌کند.

کانادا فراوانی دارد. آن سرد و در بیشتر نقاط قطبی است. البته آب و هوا در بخش جنوب غربی، جایی که شهر در آن قرار دارد، معتدل است. ، پهناورترین آبشار جهان هم در مرز این کشور با قرار دارد. نزدیکی جغرافیایی این کشور به سبب شده تا روابط اقتصادی کانادا و آمریکا بسیار گسترده باشد، به گونه‌ای که آمریکا و کانادا بزرگ‌ترین رابطه اقتصادی را در جهان دارند و حجم معاملات این دو کشور با هم از معاملات هر دو کشور دیگری در جهان بیشتر است. با این حال این رابطه اقتصادی قوی، زیان‌هایی هم برای کانادا در پی داشته‌است. آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه‌های آمریکایی در نزدیکی مرز دو کشور یکی از این زیان‌هاست.

این کشور تا سال ۱۷۱۳ مستعمره بود. در این سال کنترل آن را در دست گرفت. در یکم ژوئیه ۱۸۶۷ کانادا استقلال یافت. این کشور عضو () است.

پایتخت سیاسی کانادا شهر است، محلی که در آن فدرال کشور و خانهٔ قرار دارد. او یک کانادایی است که به صورت تشریفاتی رئیس مملکت است و به عنوان نمایندهٔ در کانادا خدمت می‌کند. هرچند فرماندار کل تمام امور را در دست ندارد اما در امور اجرایی به‌طور غیر مستقیم و در امور قضایی به‌طور مستقیم نقش دارد و مؤثر است. فرماندار کل، توسط پادشاه و به توصیهٔ نخست‌وزیر منصوب می‌شود. بر پایه آمار ۲۰۱۱ تعداد ۱۶۳٬۲۹۰ نفر با تبار ایرانی در کانادا زندگی می‌کنند.

تاریخ کانادا

آثار به‌دست‌آمده از زندگی نخستین بومیان کانادایی که در بخشی از این کشور به مدت طولانی ساکن بودند و نیز بررسی‌های باستان‌شناسی در شمالی‌ترین بخش کشور، نشان می‌دهد که زندگی در آن به ۲۶۵۰۰ سال پیش و در جنوبی‌ترین بخش به ۹۵۰۰ سال پیش برمی‌گردد.

در سال ، پس از رسیدن به سواحل ، یک مستعمرهٔ ایجاد کرد. حدود ۴۰ سال بعد، به دهانه (در نزدیکی شهر ) قدم گذاشته و مستعمره‌ای فرانسوی بنا نهاد. از آن پس، مهاجران بیشتر در سواحل دریا و مستقر شدند، در حالی که فرانسویان بیشتر به سوی مناطق داخلی کانادا روان شدند. در سال ، کنترل بخش فرانسوی‌نشین کانادا ( کنونی) را نیز در اختیار گرفت.

مرگ ژنرال ولف اثر . جیمز ولف فرمانده نیروهای بریتانیایی در نبرد کبک به سال ۱۷۵۹ بود. نیروهای او در این جنگ پیروز شدند اما خودش با گلوله‌های فرانسوی‌ها از پا درآمد.

سیاست، دولت و قانون

با افزودن لایحهٔ الحاقی قانون اساسی که در روز اول ژوئیه سال به تصویب رسید، استقلالش را از اعلام کرد. این روز به نام روز کانادا ثبت شد. نوع حکومت کانادا، فدرال، همراه با است. این کشور از و سه قلمرو جداگانه تشکیل شده که مردم آن چند فرهنگی هستند. در سطح فدرال، زبان‌های رسمی کانادا، و در سطح یکسان است. در قوانین دولت کانادا اگر فرزندی در خاک کانادا متولد شود تابعیت کشور کانادا را دارد.

کانادا پیرو نظام حقوقی (برگرفته از حقوق انگلستان) است، به استثنای که نظامa حقوقی آن بر مبنای ترکیبی از سیستم (سیویل لا) و کامن لا بنا شده‌است.

ایالت های کانادا برای مهاجرت | بهترین شهر کانادا برای ایرانیان

پارلمان کانادا و مجالس ایالتی و منطقه ای هر دو اختیار وضع قوانین را دارند. پارلمان می‌تواند برای کل کانادا قانون وضع کند اما صرفاً در خصوص موضوعاتی که در قانون اساسی تجویز شده‌است. مجلس ایالتی یا منطقه ای صرفاً می‌تواند در خصوص موضوعات مربوط به داخل مرزهای ایالت قانون وضع کند.

وزیر دادگستری برای ارایه خدمات حقوقی از قبیل تهیه پیش نویس قوانین و ارایه مشورت به دولت مسئولیت دارد.

مانند دیگر کشورهای پیرو کامن‌لا، دادگاه عالی نقش مهمی در معرفی قوانین این کشور بازی می‌کند و قدرت لغو قوانین مغایر با قانون اساسی را داراست. ، بالاترین مرجع قضایی کشور است و توسط قاضی ارشد، ریاست می‌شود. ۹ عضو آن توسط به پیشنهاد انتخاب می‌شود.

تمامی قضات در سطح عالی و تجدیدنظر (استانی) توسط فرماندار، به پیشنهاد نخست‌وزیر و وزیر دادگستری، بعد از مشورت با سازمان‌های قانونی غیردولتی منصوب می‌شوند. اعضای کابینهٔ فدرال، دادگاه‌های عالی در سطح استانی و کشوری، انتخاب می‌کنند. پست‌های قضایی در سطح استانی و کشوری، توسط دیگر دولتمردان، انتخاب می‌شوند.

دادگاه عالی کانادا در در غرب پارلمان

قوانین مربوط به جرم و جنایت منحصراً در اختیار مسئولان فدرال است و در سرتاسر کانادا یکی است. سازمان‌های اجرای قوانین، مانند دادگاه‌های جنایی، در هر استان به عهده یک فرد است، اما در مناطق روستایی، نظارت برعهدهٔ (RCMP) است.

سیاست خارجی

تقسیمات کشوری

کانادا به تقسیم شده‌است. استان‌ها در مجموع استقلال زیادی از دولت مرکزی دارند، اما، درجهٔ این آزادی عمل در نزد قلمروها کمتر است. مهم‌ترین استان از لحاظ اقتصادی و سیاسی استان است که شهرهای و در آن قرار دارند. ، ، ، ، ، ، ، ، جزیرهٔ و استان‌های این کشور هستند. ۳ قلمروی آن ، و است. نوع حکومت در استان‌ها، فدرالیسم با درجهٔ خودمختاری بیشتر، از دولت فدرال است که این در نوع حکومت قلمروها کمتر به چشم می‌خورد. هرکدام از این دو بخش، یعنی استان‌ها و قلمروها، دارای فهرستی از سمبل‌های منحصر به خود هستند.

استان‌ها، مسئول اکثر برنامه‌های اجتماعی، مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و رفاه عمومی (کمک‌های مالی) هستند و با هم بیشتر درآمد را از دست فدرال دریافت می‌کنند، که این اصل تقریباً در میان ساختار حکومتی کشورهای متحد در جهان، وجود دارد. دولت فدرال، با اعمال قدرت خود می‌تواند سیاست‌های ملی را در مناطق استانی نیز، به اجرا بگذارد، مانند لایحهٔ الحاقی بهداشت کانادا؛ که البته مسئولان استانی می‌توانند آن‌ها را نادیده بگیرند، اما این مسئله در عمل به ندرت اتفاق می‌افتد. برابرسازی پرداختی‌ها (حقوق)، توسط دولت فدرال صورت گرفت تا به مردم اطمینان ببخشد که استانداردهای برابری در مورد ارائهٔ خدمات و اخذ مالیات، در میان استان‌های فقیر و غنی، ارائه می‌شود.

تمام استان‌های این کشور اعضای قوهٔ مقننه که از سرتاسر ایالات و استان‌ها انتخاب می‌شوند و ریاست آن به عهدهٔ نخست‌وزیر است را انتخاب می‌کنند، به همان روشی که خود نخست‌وزیر انتخاب می‌شود. هر استان همچنین دارای یک بخش است که نمایندهٔ پادشاه چارلز است، همانند استاندار کانادا، که به پیشنهاد نخست‌وزیر کانادا به این سمت منصوب می‌شود که در سال‌های اخیر، در اینباره با دولت‌های استانی نیز، مشورت می‌شود.

استان‌ها و قلمروها

استان‌ها عهده‌دار چرخاندن برنامه‌های اجتماعی کشور هستند و همراه به جمع‌آوری مالیات می‌پردازند. هم‌زمان، دولت فدرال می‌تواند برنامه‌های ملی خود را به سرتاسر کشور معرفی کند، ولی اختیار شرکت در این برنامه‌ها با خود استان‌هاست. دولت عهده‌دار میزان کردن ثروت میان ، و برای این منظور همه‌ساله مقداری از درآمدهای استان‌های دارا را میان استان‌های ندار پخش می‌کند. تمامی استان‌ها و قلمروها مجلس قانون‌گذاری مخصوص خود را دارند.

کانادا دومین کشور بزرگ دنیاست، ولی جمعیت نسبتاً کمی دارد. با آن‌که گستردگی کانادا از همسایه‌اش بیشتر است، جمعیتی برابر ۱۱ درصد جمعیت آمریکا دارد (۳۲ میلیون نفر در سال ).

کانادا کشوری نوین و دارای پیشرفته است و توان فراهم کردن انرژی سوختی خود از منابع درون‌مرزی را دارد. این کشور دارای است، و برخی از استان‌های آن وابستگی سنگینی به بهره‌گیری از این منابع دارند.

آب و هوای کانادا روی هم رفته سرد و در بیشتر جاها قطبی است. البته آب و هوا در بخش جنوب غربی، جایی که شهر و از استان در آن قرار دارند، معتدل است. نیز که از شهرهای مهم این کشور است از نظر پویندگی‌های بورسی در جهان بین ۱۰ کشور نخست از نظر بورس است. آب و هوای سرد و جنگل‌های تایگا در این کشور دیده می‌شود در تورنتو نخستین برج بلند مخابراتی جهان است.

در بیرون از شهر آبشار نیاگارا جای دارد که بزرگ‌ترین آبشار از دید پهنا است و یک دهکده رؤیایی نیز به همین نام (نیاگارا) هست. نزدیک به نیمی از پهنای کانادا را فلات لارنسی می‌سازد، منطقه‌ای کما بیش هموار پوشیده از سنگ سخت که خلیج هودسون را دربردارد و تا ژرفای سرزمین‌های درونی رخنه می‌کند. پایانی دور از دریای این فلات سراشیب تندی دارد که در شرق در کنار زمین‌های پست پیرامون رود لارنس و دریاچه‌های بزرگ پیدا است. به سوی غرب رشته‌ای از دریاچه‌های بیشتر (دارای دریاچهٔ وینیپگ) مرز با جلگه‌های سبزه زار میانی را جدا ساخته می‌کند. منطقهٔ کوهستانی گسترده‌ای – با بیش از ۸۰۰ کیلومتر پهنا – در غرب جلگه‌ها جای دارد. این رشته کوه‌های غربی متشکل است از کوه‌های راکی مکنزی کرانی و سنت الایاس که دارای بلندترین قله کاناداست.

آب و هوا: بیشتر بخش‌های کانادا، تابستان‌های معتدل و زمستان‌های سرد و دراز و منتهای درجات دما را دارد. آب و هوای شمال دور قطبی است. در کران اقیانوس آرام میانگین دما در زمستان تنها کمی بالاتر از دمای یخ‌زدگی است. در بیشتر بخش‌های بریتیش کلمبیا ریزش باران سنگین است. در دیگر جاهای کشور اندازه کل بارندگی میانگین یا کم است. کمابیش در همه کانادا برف سنگینی در زمستان‌ها می‌بارد.

جمعیت و زبان

جمعیت کانادا بر طبق آخرین برآوردها حدود ۳۷٫۷ میلیون نفر است. حدود چهار پنجم مردم کانادا در نوار جنوبی کشور یعنی شهرهایی که کمتر از ۱۵۰ کیلومتر تا مرزهای آمریکا فاصله دارند زندگی می‌کنند.

کانادا تراکم جمعیتی بسیار پایینی دارد. این کشور به لحاظ وسعت دومین کشور دنیا و . کانادا بالاترین نرخ سرانه در دنیا را دارد؛ یعنی نسبت تعداد افرادی که هر سال به کانادا مهاجرت می‌کنند به جمعیت کانادا بیشتر از هر کشور دیگری است. بیش از ۳۴ گروه قومی با جمعیت بیشتر از صد هزار نفر در این کشور زندگی می‌کنند که یکی از این گروه‌ها ایرانیان هستند. جمعیت ایرانیان کانادا نیز به سرعت در حال رشد است. به طوری که در سرشماری سال ۲۰۰۶ جمعیت ایرانیان و ۱۲۱ هزار نفر بود اما در سرشماری سال ۲۰۱۶ مرکز آمار کانادا این رقم به حدود ۲۱۰ هزار نفر رسید؛ یعنی میانگین رشد سالانه ۳۴ درصدی مهاجران ایرانی در این ده سال ثبت شده‌است.

هرچند کانادا پس از بزرگ‌ترین کشور جهان است، اما آن تنها، حدود یک‌پنجم جمعیت روسیه است. نزدیک به ۹۰ از جمعیت این کشور در امتداد مرز جنوبی آن، تا فاصله ۲۰۰ کیلومتری آمریکا زندگی می‌کنند. پرجمعیت‌ترین شهرهای کانادا به ترتیب (۲٬۶۰۰٬۰۰۰ نفر)، (۱٬۶۰۰٬۰۰۰ نفر)، (۱٬۰۲۰٬۰۰۰ نفر)، (۸۱۲٬۰۰۰ نفر)، (۷۱۲٬۰۰۰ نفر)، (۶۶۸٬۰۰۰ نفر)، (۶۳۶٬۰۰۰ نفر)، (۶۳۲٬۰۰۰ نفر)، (۶۰۰٬۰۰۰ نفر) و (۶۰۰٬۰۰۰ نفر) هستند.

جمعیت فرانسوی زبان

زبان مادری حدود ۶٫۶ میلیون کانادایی است. بیشتر فرانسوی‌زبانان در زندگی می‌کنند، اما در حدود ۱ میلیون نفر از آن‌ها در استان‌های دیگر کانادا به سر می‌برند. حدود ۷۶ درصد از فرانسوی‌زبانان بیرون استان کبک، در استان‌های و زندگی می‌کنند. به همراه ، دو زبان رسمی در کانادا محسوب می‌شوند.

جمعیت ایرانی-کانادایی‌ها در شهرهای کانادا بر اساس آمار سال ۲۰۱۱

مهاجرت به کانادا

در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته‌است و افراد بسیاری از سراسر جهان برای زندگی به این کشور سفر می‌کنند. امنیت بالا، ثبات اقتصادی، برخورداری از نظام آموزشی برجسته و تنوع قومی از جمله دلایلی است که مهاجرت به کانادا را چنین پرطرفدار ساخته‌است. در واقع طبق آخرین نظرسنجی مؤسسه مردمان کانادا بیشترین میزان پذیرش را نسبت به مهاجران داشته و تأثیر آن‌ها را در اقتصاد و فرهنگ کشور خود امری مثبت می‌دانند.

ایرانیان کانادا

بر پایه آمار رسمی ارائه شده از سوی در حدود ۲۱۰ هزار یا ایرانی‌تبار ساکن کانادا بوده‌اند.

بر پایه آمارهای قبل از آن، در سال ۲۰۱۱ در این کشور ۱۶۳٬۲۹۰ نفر ایرانی زندگی می‌کرده‌اند که ۸۳٬۴۹۵ نفر از ایشان و ۷۹٬۸۰۰ نفر بوده‌اند. در جمعیت ایرانی‌تبارها ۱۲۱٬۵۰۵ بوده که این دو رقم بیش از ۳۴٪ رشد جامعه ایرانیان کانادا را طی ۵ سال نشان می‌دهد.

مسلمانان کانادا

بیش از یک میلیون از قومیت‌های گوناگون که عمدتاً مهاجرند، در کانادا زندگی می‌کنند.[] محل مسلمانان این کشور به ترتیب آنان، عبارت است از شهرهای ، ، ، ، و برخی شهرهای دیگر مانند ، ، ، و .[]

نیروهای نظامی

دو سرباز کانادایی در هلند به سوی یک هواپیمای حرکت می‌کنند. کانادا در پایان چهارمین نیروی هوایی بزرگ دنیا را در اختیار داشت.

کانادا از اعضای (سازمان اتحاد کشورهای ) است و (CF)، شامل نیروی زمینی ، نیروی دریایی کانادا و نیروی هوایی می‌شود. تجهیزات اصلی CF، شامل ۱۴۰۰ وسیلهٔ نقلیهٔ جنگی زره پوش، ۳۴ کشتی جنگی و ۸۶۱ هواپیمای جنگی است.

نظام آموزشی

نظام آموزشی کانادا از یک سیستم فدرال برخوردار نبوده و هرکدام از در زمینه سیاست‌های آموزشی دارای خودمختاری هستند.

نظام آموزشی و ساختار آن در ایالات و قلمروهای کانادا به کلی با یکدیگر متفاوت‌اند. اما به‌طورکلی می‌توان گفت نظام آموزشی کانادا از یک دوره با مدت زمانی ۱ تا ۲ سال؛ مقطع آموزش ابتدایی با مدت زمان ۵ تا ۸ سال و ، تا پایان پایه ۱۲ تحصیلی، متشکل شده‌است.[]

منطقهٔ تجاری مرکز شهر در شب

کانادا با سهمی در حدود ۱٫۷۹ دلار در رده یازدهم بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در قرار گرفت. کانادا یکی از کشورهای عضو و است. این کشور دارای منابع معدنی غنی، صنایع پیشرفته (همچون ، و ، ، و ، صنایع معدنی و فلزی و ) و محصولات فراوان کشاورزی (از جمله ، ، ، و ) است.

این کشور از نظر و ، کشوری پیشرفته‌است که سیستم اقتصادی آن به شدت به خصوص در بخش بازرگانی و داد و ستد به ایالات متّحده وابسته است، به نحوی که باعث شده این کشور رابطهٔ اقتصادی پیچیده و بلندمدتی را با این کشور داشته باشد – وابستگی این کشور به بخش منابع طبیعی گران‌بهایش نیز بسیار زیاد است.

مجموع کانادا در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۴۶ و آن حدود ۴۵۳ میلیارد دلار بوده‌است.

واحد پول این کشور دلار کانادا نام دارد. هر دلار کانادا معادل ۰٫۷۹۲ دلار آمریکاست

فرهنگ کانادا از طیف گسترده‌ای از ملیت‌های تشکیل‌دهنده تأثیر پذیرفته‌است و سیاست‌هایی که باعث ارتقا به یک «» می‌شوند توسط محافظت شده‌اند. کانادا تأکید خاصی بر ایجاد برابری و فرا گیرندگی برای همه مردمش دارد. از چندگانگی فرهنگی معمولاً به عنوان یکی از دستاوردهای چشمگیر کانادا و یک عنصر تمایز آفرین کلیدی از هویت کانادایی، یاد می‌شود. هویت فرهنگی در کبک قدرتمند است و یک فرهنگ متمایز از جامعه انگلیسی‌زبان کانادا وجود دارد. هرچند، کانادا درکل یک موزائیک فرهنگی و به عبارت دیگر مجموعه‌ای از خرده‌فرهنگ‌های قومی منطقه‌محور است.

این کشور 5 منطقه (Region)، 10 ایالت یا استان (Province) و 3 قلمرو (Territory) دارد. نقشه قلمروها و ایالت های کانادا را در زیر می‌بینید:

مناطق کانادا (Regions):

  • منطقه اطلس یا آتلانتیک (Atlantic)
  • منطقه شمالی (North)
  • منطقه ساحل غربی (West Coast)
  • منطقه فلات یا علفزار (Prairies)
  • کانادای مرکزی (Central Canada)

منطقه، بزرگ‌ترین واحد بخش‌بندی کشور کانادا است. یعنی قلمروها و ایالت‌ها زیر مجموعه هستند. در ادامه این مطلب استان های کانادا را معرفی می‌کنیم و با هر کدام بیشتر آشنا خواهید شد.

معرفی استان های کانادا

ایالت مرکز زبان رسمی
انتاریو (Ontario) تورنتو (Toronto) انگلیسی
آلبرتا (Alberta) ادمونتون (Edmonton) انگلیسی
بریتیش کلمبیا (British Columbia) ویکتوریا (Victoria) انگلیسی
مانیتوبا (Manitoba) وینیپگ (Winnipeg) انگلیسی
نیوبرانزویک (New Brunswick) فردریکتون (Fredericton) انگلیسی – فرانسوی
نیوفاندلند و لابرادور (Newfoundland and Labrador) سنت جانز (St. John’s) انگلیسی
نوا اسکوشیا (Nova Scotia) هالیفاکس (Halifax) انگلیسی
جزیره پرنس ادوارد (Prince Edward Island) شارلوت‌تاون (Charlottetown) انگلیسی
کبک (Quebec) کبک (Quebec City) فرانسوی
ساسکاچوان (Saskatchewan) رجاینا (Regina) انگلیسی

نقشه انتاریو:

ایالت آلبرتا جز بزرگ‌ترین استان‌ های کانادا از نظر وسعت و چهارمین ایالت پرجمعیت کاناداست که در غرب این کشور واقع‌شده است. این استان از شرق با ساسکاچوان مرز مشترک دارد و از سمت غرب نیز با کوه‌های راکی همسایگی دارد که آن را تبدیل به محل مشهوری برای اسکی‌بازان و کوهنوردان ساخته است.

ویژگی خاص آلبرتا، اولین تأمین‌کننده انرژی بودن آن در منطقه است. از طرفی دیگر این منطقه قطب صنعت نفت خام کانادا است. آلبرتا در زمینه تحصیلات عالی با ۲۴ موسسه و ۴ دانشگاه هم در کانادا پیشرو است. به همین‌دلیل زندگی در آلبرتا برای دانشجویان از نظر کیفیت آموزشی مناسب است.

نام آلبرتا (Alberta)
پرچم
مرکز ادمونتون (Edmonton)
جمعیت حدود 4.4 میلیون نفر
زبان انگلیسی
آب‌وهوا تابستان معتدل و شرجی، زمستان سرد
ویژگی اصلی تأمین‌کننده انرژی، قطب نفت
مذهب مسیحیت
معروف‌ترین شهرها ادمونتون، کلگری (Calgary)، بانف (Banff)، جاسپر (Jasper)

نقشه آلبرتا:

غربی‌ترین ایالت در بین استان‌های کانادا و با توجه به اکتشافات تاریخی، قدیمی‌ترین ایالت این کشور محسوب می‌شود. این استان در کنار اقیانوس آرام قرار دارد و سواحل، جزایر و بافت کوهستانی آن را بهترین مکان برای اسکی‌بازان، کایاک سواران و دوچرخه‌سواران کوهستانی تبدیل کرده است.

نام بریتیش کلمبیا (British Columbia)
پرچم
مرکز ویکتوریا (Victoria)
جمعیت حدود 5.2 میلیون نفر
زبان انگلیسی
آب‌وهوا معتدل
ویژگی اصلی مهاجرپذیرترین استان، چند ملیتی
مذهب مسیحیت، بی دین
معروف‌ترین شهرها ویکتوریا، ونکوور (Vancouver)، ویسلر (Whistler) و کلونا (Kelowna)

گردشگری هم یکی دیگر از منابع اصلی درآمد این استان است.

نقشه بریتیش کلمبیا:

ایالت مانیتوبا شرقی‌ترین استان پهناور و مرکز طولی است. به علت وجود دشت‌های قطبی در قسمت شمالی این استان بیشتر جمعیت در نیمه جنوبی آن متمرکز شده‌اند.

اکثر ساکنان این استان را مردم بومی متی (Métis) تشکیل می‌دهند که از 6000 سال پیش در این منطقه هستند.

نام منیتوبا (Manitoba)
پرچم
مرکز وینیپگ (Winnipeg)
جمعیت حدود 1.3 میلیون نفر
زبان انگلیسی، فرانسوی
آب‌وهوا زمستان‌های سرد با بارش برف
ویژگی اصلی دومین ایالت جوان، اقتصاد پایدار، وجود معادن و صنایع بزرگ
مذهب مسیحی، بدون مذهب
معروف‌ترین شهرها وینیپگ و چرچیل (Churchill)

از جذابیت‌های این استان خرس‌های قطبی و دو فستیوال زمستانی و فستیوال فرهنگ غذایی است. شهر چرچیل یکی از سه مکان برتر برای مشاهده شفق قطبی به شمار می‌رود. اطلاعات بیشتر درباره این استان را می‌توانید در مطلب مطالعه کنید.

نقشه منیتوبا:

نیوبرانزویک (New Brunswick): مهد شاعران و نویسندگان

نیوبرانزویک مهد شاعران، نویسندگان و هنرمندان کانادایی است. آداب اجتماعی مردم این منطقه تحت تأثیر مردم فرانسه، انگلیس و ایرلند قرار دارد. علاقه به شعر، آواز و رقص محلی در این ایالت جایگاه ویژه‌ای دارد.

نام نیوبرانزویک (New Brunswick)
پرچم
پایتخت فردریکتون (Fredericton)
جمعیت حدود 789 هزار نفر
زبان انگلیسی، فرانسوی
آب‌وهوا معتدل
ویژگی اصلی ارزان‌ترین ایالت برای زندگی
مذهب مسیحی، بی دین
معروف‌ترین شهرها فردریکتون، مونکتون (Moncton)، سنت جان (St Johns)

اقتصاد این استان بر پایه فعالیت‌های خدماتی، آموزشی، کشاورزی و بیمه است. بندر سنت جان و فردریکتون هم راهی برای کسب درآمد مردم این استان است. معادن مختلف و بخش پرورش میگو و خرچنگ هم جزء فعالیت‌های اقتصادی مهم در این ایالت محسوب می‌شوند. اطلاعات بیشتر درباره این استان را در مطلب مطالعه کنید.

نقشه نیوبرانزویک:

نیوفاندلند و لابرادور، شرقی‌ترین استان کانادا است که شامل جزیره نیوفاندلند و سرزمین لابرادور است. یک مرز این استان اقیانوس اطلس است و شامل 7 جزیره می‌شود.

سنت جانز، شهر مرکزی و بزرگ‌ترین شهر در نیوفاندلند است. 90 درصد ساکنین این استان در همین جزایر و به‌ویژه جزیره آوالون سکونت دارند. طبیعت زیبای این مناطق بر خلق و خوی مردمانش تاثیر گذاشته و مردم بسیار شاد و خوش برخورد هستند.

نام نیوفاندلند و لابرادور (Newfoundland and Labrador)
پرچم
پایتخت (سنت جونز) St. John’s
جمعیت حدود 520 هزار نفر
زبان انگلیسی
آب‌وهوا تابستان معتدل و زمستان تقریباً سرد
ویژگی اصلی طبیعت بسیار زیبا
مذهب مسیحی، بی دین
معروف‌ترین شهرها آوالون (Avalon Peninsula)، سنت جانز

تولید شیلات و تولید انرژی نیز از پایه‌های دیگر اقتصادی این منطقه هستند. ایالت نیوفاندلند و لابرادور جز مناطق نفت‌خیز کانادا هستند و تأثیر به سزایی در رونق اقتصاد این ایالت داشته‌اند. اطلاعات بیشتر درباره این ایالت را می‌توانید در مطب مطالعه کنید.

نقشه نیوفاندلند و لابرادور:

استان نوا اسکوشیا یکی از سه استان کرانه‌ای و دومین استان کوچک در کانادا است. جمعیت در نوا اسکوشیا به‌صورت پراکنده قرار دارد.

اقتصاد در استان نوا اسکوشیا و به‌ویژه هالیفاکس تنوع بالایی دارد. جنگلداری، کشاورزی، تولید، ماهیگیری و معدن از جمله آن هستند. هالیفاکس قلب اقتصادی نوااسکوشیا به‌حساب می‌آید.

نام نوااسکوشیا (Nova Scotia)
پرچم
پایتخت هالیفاکس (Halifax)
جمعیت حدود 979 هزار نفر
زبان انگلیسی
آب‌وهوا معتدل (به‌ندرت سرد یا گرم می‌شود)
ویژگی اصلی طبیعت زیبا و بنادر مهم
مذهب مسیحی، بی دین
معروف‌ترین شهرها هالیفاکس – لونبرگ (Lunenburg) – چستر (Chester)

بخش اصلی صنعت معدن زغال‌سنگ است و سکوهای نفتی و گازی بسیاری در آن ساخته‌شده است. صنعت گردشگری هم ‌روی اقتصاد این منطقه تأثیر به سزایی داشته است. اطلاعات بیشتر درباره این استان را می‌توانید در مطلب مطالعه کنید.

نقشه نوا اسکوشیا:

جزیره پرنس ادوارد کوچک‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین ایالت در بین استان های کاناداست که از تعدادی جزیره تشکیل‌شده است. پرنس ادوارد آخرین استان از چهار استان کرانه‌ای است که درواقع از چند جزیره تشکیل‌شده است که بزرگ‌ترین آن به این اسم شناخته می‌شود.

ماهی‌های تُن، خرچنگ، صدف‌های خوراکی جزیره پرینس ادوارد در سرتاسر کانادا و جهان شناخته‌شده است.

نام جزیره پرنس ادوارد (Prince Edward Island)
پرچم
پایتخت شارلوت تاون (Charlottetown)
جمعیت حدود 164 هزار نفر
زبان انگلیسی
آب‌وهوا چهارفصل
ویژگی اصلی کوچک‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین استان
مذهب مسیحیت، بی دین
معروف‌ترین شهرها شارلوت تاون

صنایع عمده در استان پرینس ادوارد کشاورزی، گردشگری، ماهیگیری و تولیدات صنعتی است. گردشگری در این استان جز مهم‌ترین منابع درآمدی در تابستان بوده و مناظر طبیعی، زمین گلف از عواملی هستند که سالانه تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می‌کنند. اطلاعات بیشتر درباره این استان را می‌توانید در مطلب مطالعه کنید.

نقشه جزیره پرنس ادوارد:

کِبِک (Quebec): سرزمین فرانسوی زبان کانادا

کبک مرکز سیاسی و مونترال مرکز اقتصادی این ایالت شناخته می‌شوند. مونترال با جمعیت حدودی 4.3 میلیون نفر، دومین شهر پرجمعیت کانادا بعد از تورنتو است.

ایالت کبک چهارفصل با بهار ملایم و کوتاه، تابستانی گرم و شرجی، زمستان‌های برفی طولانی و پاییزی سرد است. از جذابیت‌های استان کبک منطقه مونترال قدیم، دشت ابراهیم (منطقه‌ای تاریخی) و پیست‌های اسکی است.

نام کبک (Quebec)
پرچم
پایتخت کبک (Quebec City)
جمعیت حدود 8.6 میلیون نفر
زبان فرانسه، انگلیسی
آب‌وهوا چهارفصل
ویژگی اصلی بهترین آب‌وهوا در کانادا – تنها استان با زبان رسمی و اداری فرانسوی
مذهب مسیحی، بی دین
معروف‌ترین شهرها کبک – مونترال (Montreal)

منطقه اولد کبک (Old Quebec)، میراث جهانی یونسکو، یادآور شهرهای اروپایی با دیوار شهری و خیابان‌های سنگ‌فرش شده است. در مطلب اطلاعاتی کاملی درباره این استان آورده‌ایم. در زیر هم می‌توانید نقشه این استان را ببینید.

نقشه کبک:

استان ساسکاچوان در میان دو استان پهناور آلبرتا و مانیتوبا است. جمعیت ساسکاچوان در نیمه جنوبی و شهرهای ساسکاتون و رجاینا متمرکز شده است.

شهرت این منطقه به ماهیگیری، شکار و دیگر فعالیت‌های برون خانه‌ای است. همچنین دشت‌های پهناور و زمین‌های کشاورزی این ایالت بخش عمده‌ای از مواد غذایی پایه کشور کانادا را تامین می‌کند.

فضای تاریخی دانشگاه ساسکاچوان در شهر ساسکاتون از زیباترین محیط‌های فرهنگی کانادا است.

نام ساسکاچوان (Saskatchewan)
پرچم
پایتخت رجاینا (Regina)
جمعیت حدود 1.1 میلیون نفر
زبان انگلیسی
آب‌وهوا تابستان گرم و زمستان سرد
ویژگی اصلی جزو ثروتمندترین ایالت های کانادا، تامین یک سوم پتاس و یک پنجم اورانیوم جهان
مذهب مسیحی و بی دین
معروف‌ترین شهرها ساسکاتون (Saskatoon)، رجاینا، پرنس آلبرت (Prince Albert)

اقتصاد در این استان وسیع بر پایه موارد زیر است:

  • بانک، بیمه، خانه، لیزینگ
  • معدن، نفت
  • آموزش، سلامت، خدمات اجتماعی
  • حمل‌ونقل، ارتباطات
  • تولید صنعتی و کشاورزی

اطلاعات بیشتر درباره این ایالت را می‌توانید در مطلب مطالعه کنید. در ادامه هم نقشه این استان را می‌بینید:

نقشه ساسکاچوان:

تفاوت ایالت‌ها و قلمروهای کانادا

تغییر در این اختیارات توسط دولت صورت می‌گیرد اما تغییر در اختیارات ایالت‌ها نیازمند تغییر در قانون اساسی است! قلمروها وارث تاج‌وتخت و حاکمیت یکپارچه کانادا نیستند اما یک نماینده مستقیم در سطح فدرال دارند.

معمولا ایالت‌ها قدرت سیاسی و اقتصادی بسیار بالاتری نسبت به قلمروها در کانادا دارند و سرعت توسعه آن‌ها بسیار بیشتر از قلمروها است. برای آشنایی بیشتر با قلمروهای این کشور، مطلب را بخوانید.

سخن پایانی

دراین مطلب از پارسی کانادا، مروری داشتیم بر ایالت‌های کانادا. اگر علاقه‌مند به کشور کانادا هستید، بد نیست با پر کردن ، شرایط خود را برای مهاجرت به این کشور بسنجدید و با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول:

تقریبا در تمام استان های کانادا زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی شناخته می‌شوند به جز ایالت کبک که زبان رسمیشان، فرانسوی است.

حدود 6.6 میلیون کانادایی زبان مادریشان فرانسوی است که اکثر این جمعیت در کبک ساکن هستند.

دومین شهر با جمعیت غالب فرانسوی هم مونترال است. استان های دیگر نظیر انتاریو و نیوبرانزویک استان های دیگری هستند که 76 درصد فرانسوی زبانان را در خود جای داده اند.

استان های اتلانیک چهار استانی هستند که در شرق این کشور و ساحل اقیانوس اطلس قرار دارند. این 4 استان نوااسکوشیا، نیوبرانزویک، نیوفانلند و لابرادور و پرنس ادوارد با جمعیت 2.3 میلیون نفر هستند.

آب و هوای این مناطق به علت مجاورت با اقیانوس نسبت به مناطق دیگر معتدل تر است.

برای عوامل مختلفی مانند هزینه، آب و هوا، وجود آشنایان، وجود دانشگاه و وجود شرایط کاری دخیل هستند و براین اساس شهرهای مختلفی پیشنهاد می شود. مثلا تورنتو بهترین شهر کانادا برای تحصیل است.

نوا اسکوشیا، گرم ترین استان کانادا در طول سال با میانگین 6.31 درجه است. دومین استان گرم کانادا، انتاریو است.

تفاوت یک استان کانادایی با قلمرو درکانادا این است که در یک استان قوانین و قدرت در دست پادشاه است اما در یک قلمرو قدرت اداره در دست دولت فدرال کانادا است.

صرافی ایزدی٬ ارائه دهنده انواع خدمات ارزی به ایرانیان در سراسر دنیا٬ بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال، با صرافی ایزدی٬ دریافت اطلاعات بیشتر با ما ارتباط تماس بگیرید

 

دکمه بازگشت به بالا