اتفاقات

دو برادر همزمان به خدمت اعزام نمی شوند/ امکان تمدید تاریخ اعزام تا پایان خدمت برادر

 سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: اگر دو بردار همزمان نوبت رفتن به خدمت سربازی شان باشد؛ یک نفر می تواند تا پایان خدمت دوره ضرورت برادر حین خدمت از تمدید تاریخ اعزام به خدمت بهره مند شوند.

به گزارش اخبار ایران من، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: برابر ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی در مواردی که دو برادر همزمان در شرایط اعزام به خدمت قرار دارند ،درصورتیکه یکی از برادران درحال خدمت باشد ،برادر دیگر در صورت نداشتن غیبت تا پایان خدمت برادر خود می تواند تاریخ اعزامش را تمدید کند .

مشمول فاقد غیبت جهت تمدید تاریخ اعزام به خدمت می بایست  به همراه برگ اشتغال به خدمت برادر، جهت تمدید تاریخ اعزام به خدمت به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه کند .

در مواردی که تاریخ اعزام به خدمت دو برادر همزمان باشد، تاریخ  اعزام به خدمت یکی از آنان به مدت دو ماه تمدید می شود و درصورت ارائه گواهی اشتغال به خدمت، مشمول می تواند تا پایان خدمت دوره ضرورت برادرحین خدمت  از تمدید تاریخ اعزام به خدمت بهره مند شود.

انتهای پیام 

دکمه بازگشت به بالا