اقتصادی

ماجرای پیامک سازمان مالیاتی به صاحبان مشاغل

سازمان امور مالیاتی در پیامکی به صاحبان مشاغل اعلام کرده است که با مراجعه به درگاه الکترونیک جهانی این سازمان، ببینند برای مشاهده اظهارنامه مالیاتی استخدامی خود چه اقداماتی باید انجام دهند.

به گزارش اخبار ایران من، سازمان امور مالیاتی در پیامکی به مشاغل اعلام کرد: مودی عزیز فرم مالیاتی با عنوان پایانی بند ج تقدیم شما و بر روی اطلاعات الکترونیکی شما قرار می گیرد و برای اطلاعات بیشتر در این فرم به آدرس زیر مراجعه کنید. “آدرس.” my.tax.gov.ir بلافاصله. نیازی به مراجعه به اداره مالیات نیست.»
در صورت استنکاف مودی از پرداخت مالیات در محدوده قانون، موضوع این پیام به قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 31/4/1394) برمی گردد. مهلت مقرر و طبق قانون، سازمان امور مالیاتی کشور براساس تجربه و اکثر اطلاعات مالی که مودیان مالیاتی از طرح‌های مالیاتی کسب می‌کنند، اظهارنامه مالیاتی را بر اساس برگه حسابرسی مالیاتی اخذ می‌کند.

ضمناً با رعایت بند پایانی تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی در بند (219) قانون مالیات های مستقیم، عدم پرداخت یا سود و زیان حساب یا طرح مالی و مالی. . یا خلاصه ای از هزینه ها و هزینه های مربوط به اظهارنامه مالیاتی و یا اعلام صفر برای کلیه مبالغ فوق یا کلمات فوق حسب مورد ممکن است طبق موارد فوق به عنوان حفظ مالیات تلقی نشود. و قوانین مناسب

به همین دلیل سازمان امور مالیاتی در پیگیری موارد فوق در اطلاعیه خود اعلام کرد که در حال تهیه گزارش آزمون و ارائه اظهارنامه مالیاتی به مودیان ذیل می باشد:

1) صاحبان مشاغلی که در سال 1398 فرم مربوط به مفاد ماده (100) قانون مالیات های مستقیم را با رعایت ضوابط و مدارک دریافتی طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل ارائه کرده اند. طبق تبصره (100) قانوني كه در آن قيد شده نبودند.

2) کلیه مؤدیانی که اظهارنامه خدمت آنها برای سال 1399 طبق تعریف فوق، ضوابط قانونی را رعایت نکرده اند.

3) کلیه مؤدیانی که دارای مشاغلی هستند که از پرداخت مالیات فعالیتهای تجاری خود در مدت معقول خودداری می کنند.

سازمان امور مالیاتی همچنین تاکید کرد: مودیان مالیاتی موظفند در صورت اعتراض به گواهی حسابرسی مالیاتی صادره بر اساس اظهارنامه برآورد خلاق، مالیات را بر اساس آنچه اتفاق می‌افتد و مطابق با مالیات واقعی پرداخت کنند. ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی

ضمناً مودیان در صورت عدم پرداخت مالیات و الزامات قانونی مندرج در روز آخر قانون در صورت طرح شکایت، قادر به شنیدن یا پرداخت مالیات نخواهند بود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا