ایران کسب و کارعمومی

خسارت سوسک شاخک بلند رزاسه برروی درختان بادام چیست؟

مهم ترین روش شناسایی سوسک شاخک بلند رزاسه در باغ بادام به همراه روشهای مبارزه

به نقل از youtube.com سوسک شاخک بلند رزاسه به درختان خانواده رزاسه حمله ور میشود. عمده خسارت این آفت مربوط به مرحله لاروی آن است. لاروها به سرعت درون تنه و شاخه‌های میزبان تونل ایجاد میکند. و درون چوب را به صورت پوک و پفکی درمیاورند. این کار باعث میشود که در اثر فشار و یا حتی باد؛ شاخه‌ها بشکنند. همچنین با پوک کردن درون چوب‌ها؛ آوندهای تغذیه درخت را از بین برده و درخت را ضعیف میکند.

بیولوژی و مراحل زندگی سوسک شاخک بلند رزاسه برروی درخت بادام چیست؟

جهت خرید نهال بادام با ما در تماس باشید .حشرات ماده یک سوراخ قیفی شکل و یا یک شکاف را در محل آوند آبکش ایجاد نموده و تخم‌هایشان را به صورت انفرادی درون آن قرار میدهند. زمانیکه لاروها از تخم خارج شدند، از محل آوند آبکش تغذیه میکنند. لاروهای بزرگتر وارد چوب شده و در آن دالانی به طول 10 الی 30 سانتی متر ایجاد میکنند.

در انتهای تونل یک اتاقک و یا خانه شفیرگی ایجاد میکنند. و با اقامت در آن تبدیل به شفیره میشوند. و سپس تبدیل به حشره کامل میشوند. پس از ظهور حشرات کامل، یک سوراخ به قطر 1 سانتیمتر در انتهای دالان ایجاد نموده و از آن محل خارج میشوند. حشرات کامل دوره ای از بلوغ را طی میکنند و در ابتدا کمی تنبل بوده و نمیتوانند از میزبان دور شوند. به همین دلیل در همان درخت در نزدیکی خانه خود ساکن شده و از قسمت‌های بالایی درخت از جمله پوست و شاخه‌های جوان و برگ‌ها و دمبرگ‌ها تغذیه میکنند.

این آفت در سال 1 نسل دارد و زمستان تا اواسط بهار را به صورت لارو درون شاخه و یا تنه درختان سپری میکند.

علائم ظاهری وجود سوسک شاخک بلند رزاسه برروی درخت بادام چیست؟

آغاز فعالیت لارو سوسک شاخک بلند رزاسه از طریق پژمردگی برگ‌های سرشاخه‌ها شناسایی میشود.

برای پیشگیری و کنترل فعالیت سوسک شاخک بلند رزاسه باید چه اقداماتی را انجام دهیم؟

 آب در جلب حشرات چوبخوار نقش بسیار مهمی دارد. مشاهدات نشان میدهد؛ حشرات چوبخوار از جمله سوسک شاخک بلند رزاسه به رطوبت علاقه دارند. بنابراین احتمال وجود این آفت در مناطق با رطوبت نسبی بالا؛ بیشتر است.

 همچنین در مناطقی که افتاب به شدت میتابد. حمله این افات محتمل تر است.

آفتاب به 2 صورت میتواند برای این آفات مفید باشد.

آبیاری منظم میتواند تاثیر زیادی در پیشگیری از حمله آفت چوبخوار رزاسه برروی درخت بادام داشته باشد.

تقویت درختان و خاک نیز یکی از عوامل جلوگیری از حمله این آفت به حساب میاید.

برای مقابله با گسترش این آفت در سرتاسر باغ باید شاخه‌های آلوده را هرس و معدوم کنید.

 سمپاشی درختان برای مقابله با این آفات باید به صورت سیستمیک و نفوذی انجام شود. سمپاشی فقط برروی لاروهای سن پایین موثر است.

 حشرات کامل به گلهای سفید جلب میشوند. از این رو میتوان از این گلها به خصوص ازمک (Cardaria Draba) به عنوان تله برای جذب سوسک شاخک بلند رزاسه استفاده نمود. یعنی میتوان با استفاده از گلهای سفید این حشرات را به صورت گروهی جمع آوری و نابود نمود.

 سوسک شاخک بلند رزاسه با حفر تونل درون شاخه‌ها و تنه باعث از بین بردن آوند آبکش و اختلال در تغذیه گیاه میشود. همچنین وجود تونل باعث پفکی و پوک شدن چوب شده و در نتیجه در اثر باد و یا کوچکترین فشاری شاخه میشکند. این آفت از طریق پژمردگی برگ‌های سرشاخه شناسایی میشود. برای پیشگیری از حمله این آفت نیز باید درختان را به خوبی تغذیه و آبیاری نمایید.

در صورت وجود هرگونه سوال در شناسایی و مقابله با آفت سوسک شاخک بلند رزاسه و یا سایر آفات و بیماری‌های درخت بادام؛ با کارشناسان گیاه پزشکی ما در نهالستان پالیز به صورت تلفنی؛ آنلاین و حضوری در ارتباط باشید.

نهالستان پالیز بزرگترین مرکز تولید و عرضه و فروش ، گردو و سایر ارقام میوه واقع در شمال غربی کشور؛ شهر میاندوآب میباشد.

سوسک سرشاخه خوار رزاسه،( Ospheranteria coerulescens Redtb  ( Col.: Cerambycidae  ،  که در دهه هاي گذشته به عنوان یکی از آفات درجه دو براي میزبانان مختلف از جمله درختان میوه سردسیري هسته دار ودانه دار شناخته میشد، در حال حاضر با بروز و تداوم پدیده خشکسالی به یکی از آفات مهم این درختان تبدیل شده است. این آفت در اکثر مناطق کشور پراکنده بوده و خسارت شدیدي به درختان میزبان به خصوص بادام و زردآلو وارد می سازد. به علت مخفی بودن لارو آفت درون سرشاخه هاي درختان میزبان، مبارزه شیمیایی با آن موثر نمی باشد. در سیستم جامع مدیریت تلفیقی آفات، روشهاي مختلف مبارزه به طور هماهنگ و به شیوهاي که کمترین اختلال را در کنترل مؤثر و درازمدت آفات ایجاد کنند، به کار گرفته میشود. شیوه هاي مزبور شامل استفاده همزمان از روشهاي بیولوژیکی، زراعی، فیزیکی و مکانیکی، شیمیائی و استفاده از فرومون ها و ترکیبات مشابه است. در این زمینه بایستی ابتدا مراحل مختلف زندگی حشره شناسایی شود. بر اساس زمان ظهور هر یک از مراحل زندگی آفت، روش هاي مختلف مبارزه با آن طراحی و توصیه می شود. با بکار گیري مبارزه تلفیقی علیه آفات میتوان جمعیت حشره را به حدي کاهش داد که از نظر اقتصادي زیان آور نباشد. بنابر این آشنایی هرچه بیشتر با آفت و روشهاي مختلف کنترل آن در زمان مناسب، نقش مهمی در افزایش عملکرد محصول خواهد داشت.

افات درخت بادام | بیماری تنه درخت بادام

آنچه در آگرو اکوسیستم باغ مثل سایر اکوسیستمها حائز اهمیت است، شناخت هر چه بیشتر روابط پیچیده اي است که بین عوامل تشکیل دهنده آن برقرار است. باید توجه داشت، دستکاري یا حذف یک عامل در کل سیستم تغییراتی ایجاد میکند که در همه حالات مفید نیست و گاهی ممکن است محیط را براي حمله آفات خطرناكتري مساعد نماید . آفات مختلفی درختان میوه دانه دار و هسته دار را تهدید کرده و خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد میکنند. سوسک سرشاخه خوار رزاسه اولین بار توسط افشار در سال 1323 از تهران جمع آوري و گزارش شده است . معمولا در مناطقی از کشور که داراي آب و هواي گرم و خشک بوده و نیز باغهایی که در مناطق کم ارتفاع و دشت به صورت پراکنده کاشت شده باشند ، زیستگاه مناسبی براي فعالیت و گسترش سوسک سرشاخه خوار رزاسه می باشد، زیرا که خسارت اقتصادي قابل توجهی به درختان میوه متعلق به خانواده گلسرخیان وارد میسازد. در درختان آلوده به آفت ، عملکرد و باردهی به طور چشمگیري کاهش یافته و حتی منجر به توقف باردهی درخت میگردد .

این آفت در ایران از استان هاي آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان، ایلام، تهران، زنجان، خراسان (رضوي و جنوبی)، چهار محال و بختیاري، سمنان، فارس، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان و مرکزي گزارش گردیده است . این آفت در سایر مناطق دنیا از کشورهاي سوریه و افغانستان گزارش شده است .

میزبان های Ospheranteria coerulescens درختان، درختچه ها و بوته هاي خانواده گلسرخیان شامل بادام، زردآلو، سیب، گلابی، گیلاس، به، هلو، آلو، آلبالو، زالزالک، نسترن و به ژاپنی میباشد . درختان سنجد، نارون، بید، چنار و بلوط و گل محمدي نیز به عنوان میزبانهاي این آفت ذکر شده اند.

Ospheranteria coerulescens داراي مراحل تخم، لارو، پیش شفیرگی، شفیرگی و حشره کامل است.

تخم به طول 1.8 – 2 میلی متر، به رنگ سفید متمایل به زرد است. قسمتی از تخم که روي بافت گیاه چسبیده، صاف و قسمت آزاد آن برجسته به شکل ته سنجاق میباشد( شکل الف).

به طور کلی لارو استوانه اي شکل، به رنگ زرد روشن و فاقد پا، داراي حلقه هاي برجسته است که بر روي آنها چین خوردگی وجود دارد. این حشره داراي 4 سن لاروي است. لارو سن اول به طول 2 تا 3 میلی متر و به رنگ زرد مایل به صورتی است. لارو کامل به طول 3 – 3.2 سانتیمتر و به رنگ زرد روشن می باشد. پس از اتمام تغذیه، لارو کوتاه و ضخیم شده و وارد مرحله پیش شفیرگی میشود که معمولا یک هفته طول میکشد. سپس شفیره تشکیل می شود( شکل ب).

منبع : pinterest.com

دکمه بازگشت به بالا