اقتصادیایران کسب و کارعمومی

دانلود کتاب حقوق تجارت ۴ دکتر اسکینی

دانلود کتاب حقوق تجارت ۴ دکتر اسکینی

کتاب حقوق تجارت 4 ربیعا اسکینی pdf ، این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس حقوق تجارت تدوین شده است. امیدواریم علاوه بر جامعه دانشگاهی، وکلا و قضات و دست‌اندرکاران تجارت نیز از آن بهره‌مند بشوند.

جزوه حقوق تجارت ۴ ورشکستگی | جزوه حقوق تجارت 4 ورشکستگی دکتر ربیعا اسکینی

نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی pdf ، نظریه و کاربرد مشاوره و روان درمانی یحیی سیدمحمدی در 720 صفحه PDF برای دوستان فراهم کرده است. کتابی که اکنون دارید نوشته جرالد کوری، پروفسور بازنشسته خدمات انسانی و مشاوره در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، فولرتون است. او دکترای خود را در زمینه مشاوره از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دریافت کرد.

دانلود کتاب ساختمان داده مقسمی ، این کتاب ویژه داوطلبان کنکورهای کاردانی به کارشناسی کامپیوتر است. در حال حاضر اکثر اساتید دانشگاه های ایران از کتاب های سه نویسنده مشهور این درس هورویتز، لیپ شوتز، و تننباوم استفاده می کنند و عموم تست های مطرح شده در ده سال اخیر از همین کتاب ها بوده است.

دکمه بازگشت به بالا