ایران کسب و کارمردم و اجتماع

دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف مرد

دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف مرد کدام است؟

زن و شوهری را تصور کنید که تصمیم گرفته‌اند از یک‌دیگر طلاق بگیرند، اما زن زیر بار این موضوع نمی‌رود و نمی‌خواهد از مرد جدا شود. در این شرایط سؤالی که پیش می‌آید این است که دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف مرد چه چیزهایی هستند؟ همان‌طور که می‌دانید، حق طلاق با مرد است و ممکن است زن بخواهد حق طلاق را به گونه‌ای در قرارداد ازدواج از مرد بگیرد و این حق را در اختیار خود نگه دارد. با این وجود هنگام طلاق از طرف مرد نیز زوج باید دلایل مناسبی برای طلاق به دادگاه ارائه کند. در این مقاله از بهترین وکیل ملکی در اصفهان؛ دلایل مناسب برای طلاق از طرف مرد را به طور کامل توضیح می‌دهیم.

بهترین وکیل اصفهان از نظر مردم | بهترین وکیل زن در اصفهان

طلاق از طرف مرد چگونه است؟

براساس قانون طلاق در ایران، مرد می‌تواند هرگاه خواست و با هرشرایطی همسر خود را طلاق دهد. متن دقیق این قانون در مورد طلاق از طرف مرد این‌گونه نوشته شده است: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد».

درواقع هرگز در قانون اشاره نشده است برای طلاق از طرف مرد باید مستندات و ادله‌ی محکمه‌پسندی ارائه گردد و منظور از رعایت شرایط مقرر در قانون طی کردن روند طبیعی طلاق مانند ثبت درخواست، پرداخت حقوق زن که در قرارداد طلاق ذکر شده است مانند مهریه و دیگر چیزها است. البته اگر روشی که مرد می‌خواهد طی آن طلاق بگیرد طلاق توافقی باشد یا قصد داشته باشد طلاق را بدون پرداخت حقوق زن در قرارداد ازدواج به سرانجام برساند موضوع کمی فرق می‌کند و این سؤال که دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف مرد چه چیزهایی‌اند معنا پیدا می‌کند. چراکه شرایطی وجود دارد که طبق آن مرد می‌تواند بدون پرداخت حقوق زن از او طلاق بگیرد.

شرایط طلاق از طرف مرد کدام است؟

در ادامه شرایطی که وجود آن‌ها باعث می‌شود دادگاه درخواست طلاق از طرف مرد را بپذیرد بررسی خواهیم کرد. اکثر این شرایط مالی هستند و پس از انجام آن‌ها به زن طلاق پذیرفته خواهد شد.

پرداخت مهریه زن

مرد بدون پرداخت مهریه زن نمی‌تواند درخواست طلاق خود را به سرانجام برساند. در شرایطی که مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد می‌تواند با درخواست از دادگاه آن را به شکل اقساطی پرداخت کند.

پرداخت نفقه

پرداخت نفقه تا سه ماه پس از درخواست طلاق از طرف مرد ادامه میابد. چراکه در این‌گونه از طلاق که به درخواست مرد است طلاق رجعی است و زن تا سه ماه در خانه همسرش زندگی می‌کند و هزینه‌های زندگی او توسط مرد پرداخت می‌گردد. مرد در این سه ماه می‌تواند از طلاق پشیمان شود و با زن خود به زندگی مشترک برگردد.

پرداخت اجرت المثل در طلاق از طرف مرد

اگر زن در طول زندگی مشترک کارهایی را به دستور مرد انجام داده باشد که برای انجام آن‌ها در عرف و اجتماع دستمزد مشخص وجود دارد مرد باید برای انجام آن ها به خانم اجرت المثل بپردازد و سپس طلاق پذیرفته است.

تنصیف دارایی

اگر مرد هنگام قرارداد ازدواج این شرط را پذیرفته باشد که نصف دارایی خود را پس از طلاق به درخواست خودش به زن واگذار کند، برای پذیرش طلاق از طرف مرد دادگاه این اتفاق باید بیفتد. مرد باید نصف اموالش که در طول زندگی مشترک به دست آورده است را به صورت بدون بازگشت به زن بسپارد.

نکات مهم برای طلاق از طرف مرد

  • برای طلاق از طرف مرد نیازی به ارائه مدرک خاصی نیست.
  • اگر مرد از سوء رفتار زن مدرکی داشته باشد بدون هیچ پرداخت حقی می‌تواند طلاق بگیرد.
  • مدت زمانی که برای ثبت درخواست طلاق باید طی شود حداقل 2 ماه است.
  • طلاق از طرف مرد حق قانونی اوست اما برای انجام آن نیاز به پرداخت کامل حق و حقوق زن است.

مدارک طلاق از طرف مرد چه چیزهایی هستند؟

در شما ممکن است به دردسرها و مشکلات زیادی بربخورید که چالش‌های فراوان حقوقی دارند. مراحل آن ممکن است در هر مورد طلاقی بسیار متفاوت و متنوع باشند. بنابراین بهترین راهی که می‌توانید مدارک موردنیاز برای طی کردن تمام را بدون دردسر انجام دهید کمک گرفتن از افراد خبره، وکلای حقوقی و مشاوران طلاق است.

دلایل محکمه پسند طلاق از طرف مرد

ضمن تعریفی که برای طلاق از جانب مرد بیان کردیم و گفتیم که چگونه شوهر بایستی دادخواست طلاق تقدیم کند و دادگاه ضمن رای طلاق در خصوص چه موضوعاتی تصمیم می‌گیرد، این نکته را هم به لیست دانسته های شما اضافه میکند که شوهر به منظور طلاق همسر خود بدون دلیل باید شرایط زیر را رعایت نماید:

پرداخت مهریه زوجه، در صورتی که مرد توانایی مالی جهت پرداخت مهریه نداشته باشد تقاضای اعسار از پرداخت را به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به این دعوا تقدیم می‌کند و چنانچه مورد تایید دادگاه واقع شود، پرداخت مهریه اقساطی خواهد شد.

 پرداخت نفقه زوجه که میزان آن را قاضی دادگاه بر حسب شئونات اجتماعی و خانوادگی زوجه مشخص می‌کند، طلاقی که به تقاضای مرد صورت می‌گیرد، طلاق رجعی می‌باشد. بدین معنی که شوهر فرصت پشیمان شدن داشته و قادر است در طول مدت عده که سه ماه می‌باشد به زن رجوع کند. زوجه هم طی این مدت سه ماهه عده در خانه مرد سکونت کرده و پرداخت نفقه وی بر عهده مرد می‌باشد ولی در صورتی که زن باردار باشد پرداخت نفقه تا اتمام مدت زمان وضع حمل بر ذمه شوهر خواهد بود.  پرداخت اجرت المثل، در صورتی که زن درخواست اجرت المثل داشته باشد سه مورد می‌بایست برای دادگاه محرز گردد:

  • نخست اثبات شود زوجه به حکم شوهر کارهایی صورت داده که شرعا بر ذمه‌اش نبوده است.
  • دوم اینکه زوجه جهت انجام امور منزل قصد تبرع و مجانی کارکردن را نداشته است.
  • سوم اینکه امور صورت گرفته عرفا دارای مزد باشد.

پس از اینکه این سه مورد اثبات گردد دادگاه سعی خواهد کرد میان زوجین برای میزان اجرت المثل مصالحه صورت دهد. ولی در صورتی که به توافق نرسیدند مقدار آن را کارشناس رسمی مشخص خواهد کرد و شوهر می‌بایست آن را پرداخت کند.

پرداخت نحله به زوجه، نحله موقعی به زوجه تعلق خواهد گرفت که طلاق به تقاضای شوهر باشد و مرد دلیل محکمه پسندی از جمله عدم تمکین، سوءمعاشرت زوجه و… نداشته باشد ولی در صورتی که اجرت المثل به خاطر عدم وجود شرایط خاص به زوجه تعلق نگیرد دادگاه مبلغی به لحاظ بذل یا همان نحله در ازای سال‌های زندگی مشترک برای زوجه مشخص می‌کند.

 پرداخت نصف اموال مرد به زن که از جمله شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج می‌باشد. با این حال چنانچه شوهر آن را امضا نموده باشد و زوجه تقاضای پرداخت آن را داشته باشد البته به منظور پرداخت آن طلاق می‌بایست به تقاضای شوهر باشد و شوهر دلیل محکمه پسندی جهت طلاق زوجه نداشته باشد در این شرایط مرد بایستی تا نصف اموال موجود خود را که در دوران زناشویی با زن به دست آورده است یا معادل آن را به طور بلاعوض به زوجه انتقال دهد.

نکات مهم دلایل محکمه پسند طلاق از طرف مرد

همانطور که گفته شد هنگامی که شوهر قصد دارد همسر خود را بدون دلیل طلاق دهد می‌بایست حقوق مالی زوجه را به وی  پرداخت کند. در این شرایط جهت پرداخت حقوق زوجه نکاتی وجود دارد:

طلاق موقعی ثبت می‌گردد که حقوق مالی زوجه به وی پرداخت گردیده باشد.

 در صورتی که مرد جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله تقاضای اعسار بدهد و دادگاه درخواست او را مورد قبول قرار دهد و اعسار را قبول کند، طلاق ثبت می‌گردد و در صورتی که دادگاه تقاضای اعسار شوهر را قبول نکند با رضایت زوجه طلاق ثبت خواهد شد. ولی زوجه حق دارد بعد از ثبت طلاق به منظور وصول حقوق مالی خود از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام نماید.

منبع:

وکیلچی

Law360

دکمه بازگشت به بالا