اقتصادی

کاهش ۹۳ درصدی آبدهی رودخانه کشکان در پلدختر

اخبار ایران من/لرستان مدیر مطالعات مقدماتی آب شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: میزان تردد عبوری از ایستگاه کشکان – پلدختر در سه ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت طولانی 93 درصد کاهش داشته است.

مظفر زیودار گفت: بارندگی در سه ماهه اول سال 1401 بر اساس باران سنجی شرکت حدود 46.5 میلی متر بوده که نسبت به دوره طولانی حدود 67 درصد کاهش داشته است.

وی به صراحت توضیح داد: بیشترین میزان بارندگی در سه ماهه اول سال 1401 در ایستگاه باران سنجی ونایی با حدود 81 میلی متر که نسبت به مدت طولانی 62 درصد و کمترین میزان بارندگی در ایستگاه باران سنجی مروک اندازه گیری شده است. حدود 12 میلی متر بوده که نسبت به دوره طولانی حدود 89 درصد کاهش داشته است. .

مدیر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: به منظور ارزیابی شرایط هیدرولوژیکی مناطق مورد مطالعه منطقه، 37 ایستگاه هیدرومتری در منطقه لرستان نصب شده است. میانگین تعداد حرکات هیدرومتری در سه ماهه اول سال 1401 مطابق با ایستگاه های هیدرومتری واقع در رودخانه کشکان است.

زیودار افزود: حجم تردد عبوری از ایستگاه کشکان – پلدختر در سه ماهه اول سال 1401 حدود 52 میلیون مترمکعب و ایستگاه کشکان – آفرین حدود 45 میلیون مترمکعب است.

وی گفت: میزان تردد عبوری از ایستگاه کشکان پلدختر در سه ماهه اول سال آبی 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 66 درصد و نسبت به بلندمدت 93 درصد کاهش داشته است.

مدیر مطالعات اولیه آب شرکت آب منطقه ای لرستان ادامه داد: همچنین ایستگاه کشکان افرین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64 درصد و نسبت به بلندمدت 92 درصد کاهش داشته است.

زیودار گفت: امسال به دلیل کمبود بارندگی شاهد کاهش آبدهی رودخانه ها و البته تعداد رودخانه ها بوده ایم و برخی از سرشاخه ها و مسیل های رودخانه های اصلی به ویژه در ماه ها خشک شده اند. خرداد و تیرماه و به دلیل کمبود بارندگی این اتفاق افتاده و تا شروع بارندگی ادامه خواهد داشت.

وی گفت: تفاوت میزان آب چشمه های اصلی استان در چهار ماهه اول سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نسبت به مدت مشابه حدود 6 درصد کاهش داشته است. برای چهار ماه تقریباً 55 درصد کاهش یافته است. به دلیل کمبود بارندگی، بهارهای زیادی در منطقه به ویژه در ماه های خرداد و تیر از بین رفته اند و این امر تا شروع بارندگی ها به دلیل کمبود بارندگی ادامه خواهد داشت.

مدیر مطالعات اولیه آب شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: اگر با روش های مختلف بتوان حدود 20 درصد صرفه جویی کرد به ویژه در بخش کشاورزی که آب آشامیدنی زیادی دارد، رهاسازی حدود 140 میلیون مترمکعب در زیر زمین است. آب محدود خواهد شد با این روش علاوه بر عدم بازدهی بیشتر از ذخیره‌سازی تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی استاتیک نیز بی‌تأثیر خواهد بود و بنابراین می‌توان از روند کم‌آبی با این روش جلوگیری کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا