اقتصادی

کارفرمایان با چه میزان افزایش حقوق کارگر موافق هستند؟

نتایج یک نظرسنجی از کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده نشان می‌دهد که ۳۸.۵ درصد کارفرمایان معتقدند افزایش ۱۱تا ۲۰ درصدی حقوق نیروی کار مناسب است و ۲۱.۵ درصد در صورت افزایش حقوق کارگر به هیچ عنوان حاضر به تعدیل نیرو نیستند.

به گزارش اخبار ایران من، در آستانه پایان سال موضوع مورد توجه افکار عمومی، مساله تعیین دستمزد و حقوق کارگران در سال آینده است اما در این بین نظر کارفرمایان درباره افزایش حقوق کارگران چیست؟ اخیرا یک نظرسنجی از کارفرمایان در خصوص افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده (۱۴۰۳) اجرا شده است که ۳۸.۵ درصد معتقد بودند که افزایش ۱۱تا۲۰ درصد حقوق کارگر مناسب است.

مرکز افکار سنجی سرمایه تعداد ۱۰۱۱ نفر را به عنوان نمونه انتخاب کرده و در بازه ۱۳ الی ۱۸ اسفند ماه از آنها درباره پیش بینی و توقعشان برای افزایش حقوق نظرسنجی کرده است.

پیش‌بینی از افزایش دستمزد سال آینده چند درصد است؟

پیش‌بینی پاسخگویان در خصوص افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده به این شرح است:

۳۸.۵ درصد ۱۱ تا ۲۰ درصد افزایش، ۳۷.۳ درصد ۲۱ تا ۳۰ درصد افزایش، ۹.۱ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۷.۲ درصد ۱ تا ۱۰ درصد افزایش، ۳.۸ درصد ۴۱ تا۵۰ درصد،۲ درصد بالای ۵۰درصد افزایش حقوق را پیش‌بینی کرده‌اند و ۲.۱ درصد هم هیچ درصدی را پیش‌بینی نکرده‌اند.

کارفرمایان با چه میزان افزایش حقوق کارگر موافق هستند؟

کارفرمایان با چه میزان افزایش حقوق کارگر موافق هستند؟

توقع از افزایش دستمزد در سال آینده چند درصد است؟

انتظار پاسخگویان از افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده به این شرح است:

۲۹.۷ درصد ۱۱تا ۲۰ درصد، ۲۶.۴ درصد ۲۱ تا ۳۰ درصد، ۱۷.۱درصد ۱تا ۱۰ درصد، ۱۰.۹ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۹.۳ درصد ۴۱ تا ۵۰ درصد و ۳.۶ درصد بالای ۵۰ درصد افزایش را انتظار دارند و ۳ درصد هم توقع افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم را داشته‌اند.

کارفرمایان با چه میزان افزایش حقوق کارگر موافق هستند؟

کارفرمایان با چه میزان افزایش حقوق کارگر موافق هستند؟

افزایش دستمزد کارگران در سال آینده (۱۴۰۳) از چه درصدی بیشتر باشد، تعدیل نیرو می کنید؟

از کارفرمایان سوال شد که در صورت افزایش دستمزد تا چه میزان حاضر به تعدیل نیروی کار خود هستند که پاسخ‌ها به این شرح است:

۲۳.۹ درصد ۱۱تا ۲۰ درصد، ۲۳.۳ درصد ۲۱ تا ۳۰ درصد، ۱۱.۷ درصد ۳۱ تا ۴۰ درصد، ۵.۲ درصد ۰ تا ۱۰ درصد و بالای ۵۰ درصد ۰.۸ درصد، حاضر به تعدیل نیرو هستند، ۲۱.۵ درصد به هیچ عنوان حاضر به تعدیل نیرو نیستند و ۶.۴ درصد از پاسخگویان شرایط بازار را برای تعدیل نیرو موثر دانسته‌اند.

کارفرمایان با چه میزان افزایش حقوق کارگر موافق هستند؟

کارفرمایان با چه میزان افزایش حقوق کارگر موافق هستند؟

انتهای پیام

کارگروه تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تجربه و تحصیلات بالا هستم. به شما تحلیل‌هایی را ارائه می‌دهم که با استفاده از زبانی ساده و قابل فهم، به شما کمک کند تا اطلاعات اقتصادی را بهتر درک کنید و در تصمیمات خود بهتر عمل کنید.
دکمه بازگشت به بالا